Hoppa till huvudinnehållet

Kommunalrådet medlem i lokal Facebookgrupp mot vindkraft

Publicerad:
Insändarskribenten ifrågasätter varför Malin Hagström (S) är med i Facebookgruppen ”Vindkraft Segmon/Borgvik?” och får ett svar direkt av kommunstyrelsens ordförande i Grums.
Insändarskribenten ifrågasätter varför Malin Hagström (S) är med i Facebookgruppen ”Vindkraft Segmon/Borgvik?” och får ett svar direkt av kommunstyrelsens ordförande i Grums. Foto: HP Skoglund

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Nyligen blev det känt att det planeras en vindkraftspark mellan Borgvik och Segmon i Grums. Som enkelt kan prognostiseras har en smutskastningskampanj dragits igång mot projektet, mot vindkraft som energikälla i allmänhet, mot projektets intressenter och deras motiv.

Den som leder kampanjen är näringsidkare inom turismindustrin i området, som under tiotalet år fritt enligt allemansrätten kunnat använda samma mark som nu av markägaren är tänkt att användas till vindkraftsverk som rekreationsområde för sina campinggäster. Synen på äganderätten är ibland selektiv.

Det är naturligtvis så att ett fåtal individer kan komma att utstå någon inte önskvärd konsekvens av en vindkraftsetablering. Infrastruktur har byggts förr i Sverige. Upplevelser är också subjektiva, och rädsla och okunskap förstärker negativa förväntningar. När det sedan inte finns några uppenbara fördelar med verken för individen inom något avstånd till vindkraft saknas incitament att ta saken med ro. Så vindkraften möter fientlighet överallt. Men få stora områden i södra Sverige är totalt avfolkade – eller fria från fåglar som tvivelsutan ibland dör genom kollisioner med verken. Dessa frågetecken ska hanteras på ett seriöst vis.

I alla händelser är det ett faktum att kommuner i regel använder sitt kommunala veto för att undvika uppslitande kampanjer och potentiellt politiska skadliga konsekvenser när en högljudd minoritet tystar de som är positiva till förnybar och hållbar energiproduktion som vindkraft, och tackar nej till projekten, oavsett samhällsnyttan.

Ändå blir man förvånad över att den sida på Facebook som kampanjen skapat för att stoppa vindkraftsetableringen, som uteslutande innehåller vindkraftskritiskt material och direkt hatiska budskap, har kommunalrådet i Grums, Malin Hagström, som medlem, från samma dag den skapades.

Det kan förstås uppfattas som att Hagström som privatperson ”vill informera sig” om opinionen på ett ”allsidigt” vis. Men Hagström är i detta sammanhang, offentligt ute på sociala medier i frågor som berör kommunen, politikern Hagström. Hagströms deltagande där ses helt naturligt som ett stöd för vindkraftsmotståndet. Som högste politiker i kommunen riskerar detta tysta andra röster inom socialdemokratin, långt innan ett formellt beslut av kommunen tas. Närmast chockerande är det när Hagströms kommundirektör på kommunens hemsida dagarna innan redovisar rutinerna omkring ärende vad gäller kommunens förhållningssätt. Detta verkar Hagström bara negligera. Hagströms deltagande på sidan utgör också en varning till andra framtida liknande projekt i en kommun som sannerligen kan anses behöva förbättra sin gröna profil. Hagström behöver förtydliga sitt agerande.

Kommuninvånare

***

SVAR DIREKT: Jag behöver möta och lyssna på alla invånare

Det pågår just nu en utredning från Fortum som utreder huruvida de ska gå vidare med en ansökan om att få bygga just en vindkraftpark i vår kommun. Jag har blivit kontaktad av flertalet personer dock mest motståndare i frågan.

Vad gäller den nämnda sidan blev jag inbjuden av en medborgare via telefonsamtal och då berättade denne medborgare att det var en sida, där de som visserligen är emot, skulle lägga upp fakta gällande vindkraft men både fakta för och emot. Det var i det samtalet tydligt att det inte skulle vara en aktionsgrupp. Jag följer många olika sidor på Facebook för att få viss information om vad som pågår runt om i kommunen. Om det uppfattas att jag är emot vindkraftparken så ber jag om ursäkt för det. Jag precis som mina partikamrater vill skaffa oss betydligt mer kunskap i frågan både vad som är positivt och negativt.

Vi som parti kommer att sätta oss ner och prata om vad vi behöver för faktaunderlag för att fatta ett klokt beslut i frågan och sedan skaffa oss den kunskapen. Vad beslutet sedan blir tas gemensamt med mina partikamrater oberoende av olika aktionsgrupper och Facebookgrupper oavsett om de är för eller emot. Vi behöver fatta beslut på sakliga grunder. Jag som kommunalråd behöver dock möta och lyssna på alla invånare.

Malin Hagström

Kommunstyrelsens ordförande

Artikeltaggar

BeslutFacebookFortumGrums kommunInsändareKommunstyrelsenMalin HagströmVindkraft