Hoppa till huvudinnehållet

Mångfald, konkurrens och valfrihet utvecklar

Publicerad:
Konkurrensen mellan olika vårdgivare ger en högre kvalitet och högre standarder, skriver Gunnar Hökmark. Foto: Christine Olsson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Mångfalden ger en möjlighet att utveckla olika sätt att driva effektiv och patientbemötande vård, skriver Gunnar Hökmark.

Varje år gör Vårdföretagarna en analys utifrån Sveriges Kommuners och Regioners nationella patientenkät. Det är en analys som för patienter är goda nyheter men som för fienderna till mångfald och valfrihet måste vara nedslående.

Resultaten måste för den dogmatiska vänster som ständigt utmålar privata alternativ som undermålig vård eftersom den är utanför deras kontroll, eftersom den är i patienternas kontroll, vara en kalldusch, som dessutom återkommer år efter år. Det visar sig nämligen som de allra flesta av oss redan vet, genom personliga upplevelser, att den privata vården ger bättre resultat, bättre sjukvård och bättre patientbemötande.

De privata vårdcentraler som socialdemokrater och vänsterpartister vill förbjuda eller eliminera visar sig hamna högt på patienternas ranking. Tre fjärdedelar av de högst rankade vårdcentralerna är privata vilket är intressant i sig. Men kanske är det faktum att av de topprankade vårdcentralerna är 17 av 20 privata det mest intressanta eftersom det visar att den privata vården driver kvaliteten framåt och är till fördel för alla.

Så skriver du en debattartikel

När en vårdcentral uppvisar hög kvalitet och nöjda patienter sätter det nämligen standard för alla. Det visar vad som är möjligt och vad som kan göras. I ett samhälle med valfrihet innebär det också att krav på alla vårdcentraler, oavsett om de är privata eller offentliga att bli bättre. Valfriheten innebär också att den enskilde kan välja den vårdcentral som passar henne eller honom bäst, och det innebär ett ökat förtroende för vården oavsett om vi väljer en privat eller offentlig vårdcentral.

Det handlar emellertid inte bara om kvaliteten och patientbemötandet utan också om köerna. Inför valet genomförde Sveriges Televisions program Uppdrag granskning en undersökning som visade att de regioner som har mest privata alternativ också har de kortaste köerna till i stort sett alla diagnoser medan de som har minst privata alternativ, och medvetet motarbetat dem under flera mandatperioder under vänsterstyre, har de längsta köerna.

Så, vi har genom valfrihet en möjlighet för den enskilde att välja sjukvård. Mångfalden ger en möjlighet att utveckla olika sätt att driva effektiv och patientbemötande vård. Konkurrensen mellan olika vårdgivare ger en högre kvalitet och högre standarder. Köerna blir genom mer effektiv vård kortare. Fler patienter får den vård de vill ha snabbare. Sjukvården utvecklas. Allt detta vill vänsterpartierna ta bort till förmån för en monopoliserad offentlig sjukvård, som alltså står sig sämre i patienternas ögon.

Det är uppenbart fel väg att gå. Rätt väg att gå är att bejaka den privata vården och låta människor få välja vård. Den stora reform Sverige skulle behöva är att vi alla, var vi än bor, får rätt att välja den vårdgivare vi har. Löser vi upp de gränser som regionerna i dag innebär, som tvingar patienter att stå i långa köer, kan vi snabbt få en utveckling av svensk sjukvård där ökad specialisering, snabbare investeringar och ökad hänsyn till patienters behov ger en vård som fler blir nöjda med.

Det är mångfald, konkurrens och patienters valfrihet som utvecklar svensk sjukvård. Inte monopolistiskt tänkande som hindrar människor att söka den vård som finns tillgänglig.

Gunnar Hökmark

Ordförande i Valfrihetskommissionen, tidigare Europaparlamentariker Moderaterna

Artikeltaggar

DebattGunnar HökmarkModeraternaSjukvårdSKRSVTUppdrag granskningVårdVårdcentralerVårdföretagarnaVårdgivare