Hoppa till huvudinnehållet

Sjöfarten är avgörande för Sveriges säkerhet

Publicerad:
För att klara en svensk försörjningsberedskap behövs både fler fartyg och tillgång till sjöfartskunnig personal, skriver Anders Hermansson.
För att klara en svensk försörjningsberedskap behövs både fler fartyg och tillgång till sjöfartskunnig personal, skriver Anders Hermansson. Foto: Svensk Sjöfart

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Ett stort antal utmaningar är högt på den politiska agendan; exempelvis den energikrisen, det säkerhetspolitiska läget och klimatomställningen. Sjöfarten kan bidra att lösa alla dessa problem, skriver Anders Hermansson.

Ett vanligt år transporterar sjöfarten cirka 30 miljoner passagerare och cirka 90 procent av all import och export. För exempelvis en av Sveriges viktigaste exportvaror järnmalm är sjöfarten i princip det enda möjliga trafikslaget. Våra förbindelser med omvärlden måste fungera även om det säkerhetspolitiska läget förvärras.

För att klara en svensk försörjningsberedskap behövs både fler fartyg och tillgång till sjöfartskunnig personal, något som forskare från RISE (Research Institutes of Sweden) bekräftat i en nyligen publicerad rapport. Det är inte bara i tider av fred och kris som sjöfarten är viktig. Genom att blicka bakåt till andra världskriget ser vi siffror som bekräftar allvaret; under kriget sänktes 300 svenskflaggade fartyg. I dag består hela flottan av 100 svenskflaggade fartyg.

Så skriver du en debattartikel

I fredstider måste vi också fortsätta att skapa förutsättningar för jobb och tillväxt i Sverige. I dag arbetar cirka 10 000 direkt inom sjöfarten och cirka 100 000 är indirekt beroende av sjöfarten i sitt yrke. En rapport från Transportföretagen visar att det behöver anställas runt 800 personer inom fem år.

Utan tillgång till dessa kompetenser saknar Sverige förmågan att varaktigt upprätthålla trafiken till och från Sverige – såväl i vardagen som om det säkerhetspolitiska läget försämras. För att trygga förutsättningarna för den svenska utrikeshandeln och en god försörjningsberedskap bör regeringen adressera tre områden:

● Säkerställ kompetensförsörjningen genom en utveckling av utbildningssystemet inom sjöfarten. I dag finns det enbart längre universitetsutbildningar för exempelvis sjökaptener. Införandet av ett kompletterande kortare utbildningsspår med inriktning på yrkesutövning gör det möjligt att få ut fler behörigheter och öka antalet studenter och undanröja inlåsningseffekter för sjöbefäl med lägre behörighetsnivåer.

● Fortsätt satsningen på innovativ, smart och grön sjöfart. Lägg där till satsningarna på utveckling av energisystemet och nya bränslen.

● Sverige behöver lära av de andra nordiska länderna och säkerställa att näringsvillkoren i Sverige motsvarar de som finns i våra grannländer genom att utveckla tonnageskatten, ta bort stämpelskatten och återställa nettomodellen. I dag är dessa skatter hinder för fler svenskkontrollerade och svenskflaggade fartyg; något som en rapport från Nyfou visar .

Vi hoppas att både Sveriges politiker och allmänheten förstår allvaret i den situation vi nu befinner oss i. Detta för att hela Sverige ska fungera i både freds-, kris- och krigstider.

Anders Hermansson

Vd, Svensk Sjöfart

Artikeltaggar

BeredskapDebattFartygInfrastrukturSjöfartSvensk SjöfartTransportföretagen