Hoppa till huvudinnehållet

Vad vill Region Värmland med Arkivcentrum?

Publicerad:
NWT Debattredaktion
debatt@nwt.se
Arkivcentrum är den stora kunskapskällan till hur Värmland vuxit fram och utvecklats, fram till vår tid, skriver Peter Olausson.
Arkivcentrum är den stora kunskapskällan till hur Värmland vuxit fram och utvecklats, fram till vår tid, skriver Peter Olausson. Foto: Helena Karlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vilka garantier kan ni ge värmlänningarna att Arkivcentrum får fortsätta att vara det centrum för kunskap och utveckling som det är i dag, skriver Peter Olausson.

Varför skall Värmland ha ett Arkivcentrum? Vilken nytta har länet och medborgarna av att handlingar om Värmlands historia förvaras just här – och att dessa handlingar finns tillgängliga för alla?

För den som själv ägnar sig åt att ta reda på något om sin gård, sin bygd eller sin släkt är det frågor med självklara svar. Nyttan är uppenbar och har varit så alltsedan de värmländska arkivinstitutionerna skapades från 1940-talet och framåt.

Arkivcentrum kom till i mitten av 1990-talet för att samordna arkivresurserna – och kom i och med det att bli ett mönster för liknande satsningar i andra delar av landet. Material om föreningar, företag, emigration, undervisning, sjuk- och hälsovård och allt annat som berättar om hur Värmland byggts upp fanns nu på samma ställe – med kunnig personal för att guida och vägleda besökarna.

Så skriver du en debattartikel

Arkivcentrum är den stora kunskapskällan till hur Värmland vuxit fram och utvecklats, fram till vår tid. Arkiven fortsätter att dokumentera det som händer i dag och behandlar numer givetvis såväl pappersmaterial som digitala filer. Genom sin kunskap arbetar personalen för att bistå inte minst regionens sjuk- och hälsovård med råd och dåd kring en rationell och rättssäker journalhantering.

Värmland har en profil som kulturlandskap och är ett av de mest framgångsrika länen i landet när det gäller att bruka sin rika historia för nutida utveckling. Det gäller inte minst inom besöksnäringen, med Berättarladan i Rottneros som ett nästan övertydligt exempel.

Arkiven har gett Karlstads universitets forskare och studenter utmärkta möjligheter till studier inom områden som t ex kulturgeografi och historia. Avhandlingsprojekten har varit åtskilliga – och antalet uppsatser från studenthåll med material från Arkivcentrum överstiger minst 1 000. Sedan 1990-talet har universitetet också samarbetat med Arkivcentrum för att utbilda arkivarier – en spetsutbildning som i övrigt bara finns på några få större universitetsorter.

Att Arkivcentrum kom till bygger på de dåtida regionala politikernas insikt om att arkiven är en basresurs för Värmland, en centrumbildning för kunskap och för just framtidsutveckling för hela länet. Med tanke på att regionen på tjänstemannanivå nu agerat som elefanten i porslinsbutiken och avskedat arkivchefen vid Värmlandsarkiv (institutionen man av andra obegripliga skäl valt att benämna som ”arkivenhet” vid regionen) finns det skäl att ställa sig frågan hur den nuvarande regionstyrelsen ser på Arkivcentrum och dess värde för Värmland.

Har ni diskuterat frågan om vad Arkivcentrum är bra för – och vilka svar har ni i så fall kommit fram till? Vilken roll anser ni att tillgången till kunskap om dået och nuet har för det demokratiska samhället och för enskilda människors rätt till insyn i detta? Vilken roll ser ni att Arkivcentrum bör ha gentemot forskningen – den akademiska likväl som den lokalhistoriska – och hur värderar ni den uppgiften inför framtiden? Vilka garantier kan ni ge värmlänningarna att Arkivcentrum får fortsätta att vara det centrum för kunskap och utveckling som det är i dag?

Peter Olausson

Häljebol

Artikeltaggar

ArkivcentrumBerättarladanBesöksnäringDebattForskningHistoriaKarlstads universitetRegion VärmlandRottnerosStudenterVärmlands länVärmlandsarkiv