Karlstads kommun: Från billigare buss till solceller – elever vill se resultat när de gör Karlstad g