Hoppa till huvudinnehållet

Taxichaufförer i servicetrafiken tvingas stressa mer än någonsin

Publicerad:
Våra körscheman är numera så tajta att vi knappt hinner släppa av sista kunden innan vi ska hämta nästa kund i nästa körning, skriver insändarskribenten.
Våra körscheman är numera så tajta att vi knappt hinner släppa av sista kunden innan vi ska hämta nästa kund i nästa körning, skriver insändarskribenten. Foto: Joachim Lagercrantz

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Hemtjänstpersonalen i de värmländska kommunerna har ett oerhört stressigt och tajt schema, med korta tider mellan de olika kundbesöken. Det finns en annan yrkesgrupp som ofta jobbar hand i hand med hemtjänsten och som delar deras problem med stress. Det är vi taxichaufförer som kör den upphandlade servicetrafiken åt Region Värmland.

Vi märker nu att körningarna ökar, och med fler kunder per resa. Våra kunder har särskilda behov, annars får de inte resa med oss. Våra kunder behöver stöttning till och från fordonet, ibland till och med hjälp med ytterkläderna. Detta tar tid, tid som i dagsläget inte finns. Våra körscheman är numera så tajta att vi knappt hinner släppa av sista kunden innan vi ska hämta nästa kund i nästa körning. Tid för återhämtning med toalettbesök och intag av mat/energi finns inte längre. Om vi påpekar att vi måste ha rast efter sex timmars arbete, som det står i vårt kollektivavtal, blir det sura toner. Arbetstidslagen säger här fem timmar, men lagen är dispositiv och ändrad i vårt kollektivavtal.

Det är många chaufförer som nu vittnar om den ökade stressnivån i yrket. Värmland är glesbygd, ofta med långa körsträckor mellan två kunder. 50-60 procent av milen vi kör varje dag körs utan kund i bilen. Men trots det är stressnivån högre än någonsin nu. Vi får också ut våra körorder i senaste laget, ibland så sent att hur vi än gör, kommer vi för sent till första kunden i en körning.

Region Värmland genom Värmlandstrafik hävdar alltid att man upphandlar fordon och inte chaufförer. Problemen som vi chaufförer har ska därför lösas av våra arbetsgivare, för det är de som har arbetsmiljöansvaret. Det i sig är helt riktigt och rätt, men arbetsgivarna har ingen möjlighet att påverka vår arbetsdag och arbetsbelastning eftersom de inte själva får styra trafiken. För att lösa detta skulle samkörningarna minska och fler fordon upphandlas. Trafikplanerarna behöver också ha kunskap om vårt kollektivavtal (Taxiförareavtalet i Svenska Transportarbetareförbundet) och arbetstidslagen. Den kunskapen verkar de tyvärr inte ha, eller så får de inte använda den i sin yrkesutövning. Så det är tyvärr inte så konstigt att det saknas chaufförer nu. Man lämnar yrket för andra jobb i andra branscher. Många skulle komma tillbaka om arbetsmiljön blev bättre.

Ytterligare ett bra sätt att lösa problemen är att tillsätta samarbetsgrupper, bestående av arbetsgivarna, chaufförer, trafikplanerare, chefer inom Värmlandstrafik samt politiker och givetvis representanter från Svenska Transportarbetareförbundet, avdelning 6 Värmland. Det har man nu gjort i Östergötland.

Trafikplanerare, chefer och politiker är välkomna att följa med oss på en arbetsdag på de värmländska vägarna. Men bered er på att få hålla er om ni blir kissnödiga, det är vi chaufförer vana vid i dag.

Ronnie Persson

chaufför och skyddsombud inom servicetrafiken i Värmland

***

SVAR DIREKT: Servicetrafiken sker i nära samarbete med trafikbolagen

Tack för ditt engagemang för servicetrafiken i Värmland. Den höga kvalitén på ditt och dina kollegors arbete visas tydligt i kundundersökningarnas höga betyg. Det stämmer att resandet med vår servicetrafik har ökat och är i samma nivåer som innan pandemin, i snitt har ett fordon 5-8 körningar på en dag. Upplever du och dina kollegor att arbetsdagen med det blivit stressigare är det viktigt att du tar upp detta med din arbetsgivare, som också har arbetsgivaransvaret. Då kan vi prata om detta vid de inplanerade möten som vår trafikledning har med trafikbolagens ansvariga varannan vecka. Dessa möten är bra tillfällen för olika trafikplaneringsfrågor och vi ser därför inte ett behov av ytterligare forum. Det vi får till oss får våra trafikbolags ansvariga är dock att de är nöjda med hur trafiken planeras.

I insändaren lyfter du också att planeringen ibland gör det svårt att hinna i tid till kunden. Vi ser att 92 procent av resorna är i tid, vilket är en hög siffra inom servicetrafik, men självfallet ska vi på olika sätt tillsammans fortsätta jobba för att bli ännu bättre.

För att möta upp den ökande servicetrafiken ser vi nu över hur vi i stort kan effektivisera trafiken och förbättra fordonstillgången. Värmlandstrafik har också upphandlat en ny servicetrafik, som just nu ligger överprövad hos Förvaltningsrätten. Med den nya upphandlingen följer en rad nyheter, bland annat automatisk trafikplanering som vi hoppas kommer göra trafiken ännu smartare och smidigare för såväl kunder som förare.

Vi kommer under året att återuppta medåkningen, vilken har varit pausad under pandemiåren, så tack för inbjudan! Vi tror precis som du att detta leder till att vi kan förbättra servicetrafiken ytterligare.

Anders Wahlé

servicetrafikchef, Värmlandstrafik

Artikeltaggar

ArbetsgivareAvtalInsändareKollektivavtalRegion VärmlandSvenska TransportarbetareförbundetVärmlands länVärmlandstrafik