Hoppa till huvudinnehållet

Renovera Kulturhuset på Hammarö är inte av väsentlig vikt

Publicerad:
Vi Sverigedemokrater har reserverat oss mot beslutet och anser att renoveringen av Kulturhuset inte ska genomföras, skriver Mats Hagström, Andreaz Vincent och Mathias Nilsson. Foto: Hammarö kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Är det bra att kommunen fortsätter att låna upp miljoner när vi redan nu är i topp i listan över kommuner med högst låneskuld, skriver Mats Hagström, Andreaz Vincent och Mathias Nilsson.

Det socialistiska styret i Hammarö har återigen visat på bristande omdöme i sitt sätt att hantera den kommunala ekonomin. Som alla vet så befinner sig Hammarö i ett mycket ekonomiskt ansträngt läge. Flera nödvändiga investeringar har gjorts och planerar att genomföras inom snar framtid.

Dessa omfattande investeringar har gjort att vi blivit tvungna att låna så mycket pengar vilket i sin tur har gjort att vi har varit tvungna att höja den kommunala skattesatsen till en mycket hög nivå. Hammarö ligger i dagsläget på plats 19 av 290 över högsta kommunalskatt och vi ligger också i toppskiktet över högst låneskuld per invånare.

Kommunalrådet Solveig Gard från Socialdemokraterna har flera gånger varit i media och på andra platser där hon uttalat sig om kommunens ansträngda ekonomiska läge. Hon har påtalat vikten av att hushålla med våra medel så att kommunen uppfyller målet att ha en god hushållning. Trots detta så beslutar sittande majoritet att tilldela över 40 miljoner till att renovera och bygga till Kulturhuset på Hammarlunden. Kulturhuset som består av aulan Gunnar Turesson-salen och lokaler för Kulturskolan har bedömts vara i så dåligt skick att en omfattande renovering måste till för att kunna bedriva verksamheten vidare.

Så skriver du en debattartikel

Investeringsbudgeten på över 40 miljoner kommer med största sannolikhet inte att räcka i slutändan. Redan nu så har risker i projektet identifierats till ett värde av dryga 5 miljoner kronor. Till detta så kommer tilläggsarbeten som inte ännu är prissatta och beställda att läggas till. Så slutsumman kommer troligen att hamna runt 50 miljoner kronor.

Den årliga kostnaden för detta projekt är i dagsläget beräknat till 3,2 miljoner fördelat på lånekostnad och driftskostnad. Denna kostnad är beräknad på en budget på ca 40 miljoner, inte på den troliga slutsumman för hela projektet.

Är detta då ett bra sätt att hushålla med våra gemensamma skattemedel? Är det bra att kommunen fortsätter att låna upp miljoner när vi redan nu är i topp i listan över kommuner med högst låneskuld? Svaret på dessa frågor skulle kunna vara ja ifall investeringen är en nödvändig investering som måste göras så att vi som medborgare kan leva vidare utan problem i kommunen.

Vi inom Sverigedemokraterna Hammarö menar att så inte är fallet med just denna investering. Att renovera och bygga till Kulturhuset är inte av väsentlig vikt för medborgarna i stort. Kulturskolans verksamhet kan flyttas till andra lokaler i kommunen. Vi har byggt flera nya skolor och två högstadieskolor är även på gång att byggas. Redan nu så finns planen att flytta verksamheten till gamla Hammarö Utbildningscenter, HUC, under tiden renoveringen pågår. Så Kulturskolans verksamhet kan samordnas och samlokaliseras inom bildningsförvaltningens verksamhet.

När det gäller Gunnar Turesson-salen så ställde vi frågan på senaste sammanträde för kommunstyrelsen hur mycket denna lokal utnyttjas? Det var ingen som kunde svara på vår fråga och vi inom SD bedömer att utnyttjandegraden inte alls är så hög och att den omfattande kostnaden för en renovering inte på något sätt svarar upp mot allmänhetens behov av Gunnar Turesson-salens varande.

Vi Sverigedemokrater har reserverat oss mot beslutet och anser att renoveringen av Kulturhuset inte ska genomföras. Investeringskostnaden är inte ekonomiskt försvarbar, beslutet är oansvarigt i dagens ansträngda ekonomiska läge kommunen befinner sig i. Allmännyttan av att bevara lokalerna kommer inte den breda medborgarskaran till del och vi anser inte att investeringen är god ekonomisk hushållning av våra gemensamma skattemedel.

Mats Hagström

Andreaz Vincent

Mathias Nilsson

Ledamöter för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige

Artikeltaggar

BudgetarDebattHammarlundenHammaröHammarö kommunHUCInvesteringarKommunstyrelsenRenoveringarSocialdemokraternaSolveig GardSverigedemokraterna