Hoppa till huvudinnehållet

Har Karlstads Energi tilldelats kommunal beskattningsrätt?

Publicerad:
Pensionären som hyr hos KBAB och köper elen av Karlstads Energi AB är nog inte glad över att subventionera Karlstads Airport och Mariebergsskogen, skriver insändarskribenten.
Pensionären som hyr hos KBAB och köper elen av Karlstads Energi AB är nog inte glad över att subventionera Karlstads Airport och Mariebergsskogen, skriver insändarskribenten. Foto: Tommy Andersson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Monica Bubholtz (MP) säger i ett pressmeddelande till NWT att Karlstads Energi redovisar ett rörelseresultat på totalt 217 miljoner kronor för 2022 – det bästa i bolagets historia.

Rekordresultat för Karlstads Energi – dock fortsatt tufft för elhandeln

”Överskottet har kommit Karlstadsborna till del i och med att vi endast höjde fjärrvärmepriset med en procent 1 januari 2023, trots att kostnaderna i verksamheten ökat betydligt mer än så. Överskottet kan även användas i andra delar av kommunen”, säger Monica Bubholz.

Man häpnar.

Skulle några av de där 217 miljonerna kommit Karlstadsborna till del hade ju rörelseresultatet vara mindre än dessa 217 miljoner kronor. Det är väl precis tvärt om, att fjärrvärmens enprocentshöjning bidragit till detta bästa resultatet i bolagets historia. Hade man avstått höjningen, istället kanske till och med sänkt priset och därigenom åstadkommit en mera korrekt prissättning skulle man kunna använda uttrycket ”att komma Karlstadsborna till del”.

För ”att komma Karlstadsborna till del” i detta fall krävs kreditering eller återbetalning till bolagets kunder motsvarande de övervinster som där uppenbarligen bildats.

Nu är det inte förbjudet för kommunala bolag att redovisa vinst men eftersom alternativet vanligen är att driva verksamheten inom kommunal förvaltning måste självkostnaden vara grunden med tillägg för kommunens krav på kapitalavkastning vid prissättningen. Bolag kan ha stora planer för inriktning och tillväxt som kan motivera högre priser, vinster och kapitalackumulering. Motsvarande planer och beslut i kommunala bolag är politiska och beslutas och tilldelas kapital i kommunfullmäktige och kräver ingen kapitalackumulering.

Är då skribenten helt okunnig om koncerner, koncernbidrag och dylikt frågar sig säkert någon. Nej, han tycker att koncernredovisning är ett av de intressantare områdena inom ekonomiämnet. För den skull och att många kommuner använder sig av regelverket, behöver han inte gilla den skatteplanering som kommunerna ägnar sig åt. Genom kvittning av bolagens vinster och förluster kan den gemensamma beskattningsbara inkomsten bli låg till fromma för koncern och kommun. Numera är bolagsskatten så låg, 20,6 procent, att det inte uppväger de nackdelar av mera moralisk natur som följer av reglerna för koncernbidrag.

Pensionären som hyr hos KBAB och köper elen av Karlstads Energi AB är nog inte glad över att subventionera Karlstads Airport och Mariebergsskogen, såvida hen nu inte är en frekvent flygresenär och flitig besökare i Mariebergsskogen. Får hen dessutom veta att i princip ingen av affärsresenärerna betalade den extra femtiolapp som man vädjade om för täckande av flygplatsens förluster, blir hen knappast gladare.

Av Monica Bubholtzs (MP) uttalande att döma har Karlstads Energi getts beskattningsrätt: ”Överskottet kan även användas i andra delar av kommunen”. Ovanstående pensionär riskerar att vrida sig i konvulsioner och paroxysmer när hen blir medveten om att just hen betalar en extra kommunalskatt, inga andra i kommunen, bara kunderna i Karlstads Energi och eventuellt i andra kommunala övervinstbolag betalar den skatten.

Kommunala bolag och koncerner är mycket vanliga och finns i så gott som alla kommuner. En stor nackdel med fenomenet är att insyn och kontroll försvåras. De demokratiska värdena får stå tillbaka, avsiktligt eller oavsiktligt.

Inom området finns rikligt med ämnen för C-uppsatser och avhandlingar.

Kjell-Arne Kolthoff

***

SVAR DIREKT: Vi vill förvalta och utveckla Karlstadsbornas tillgångar

Kjell-Arne Kolthoff undrar om Karlstads Energi tilldelats kommunal beskattningsrätt. Det har vi naturligtvis inte. Däremot har vi ett uppdrag att agera affärsmässigt och på bästa sätt förvalta och utveckla Karlstadsbornas tillgångar.

Insändarskribenten säger sig inte förstå vad vi menar med att vårt överskott för 2022 kommit Karlstadsborna till del genom en låg prisökning på fjärrvärme. Under 2022 ökade kostnaderna för bland annat trädbränsle, el, transporter och investeringar i fjärrvärmeverksamheten betydligt mer än en procent som fjärrvärmepriset höjdes med 1 januari 2023.

Anledningen till att vi kunnat hålla nere prisökningarna är att intäkterna för den förnybara el vi producerar i våra kraftvärmeverk, och som vi säljer på elbörsen, ökat kraftigt. Det är också de ökade intäkterna från elproduktionen som är den främsta förklaringen till att vi gör vårt bästa resultat någonsin. Som jämförelse kan sägas att en prisökning på en procent på fjärrvärmepriset ger oss en ökad intäkt på cirka fyra miljoner kronor.

Det kan även noteras att utan vår elproduktion hade elpriserna varit än högre i vinter eftersom vi producerar el när el behövs som mest, där den behövs.

Uppskattningsvis kommer cirka 50 000 Karlstadsbor dagligen i kontakt med fjärrvärmen – på jobbet, i skolan, i affärer eller i det egna hushållet. En låg prisökning på fjärrvärmen gör att våra kunders tillgångar räcker längre vilket borde vara mer än välkommet i dessa tider när inflationen ligger nära tio procent.

Det kan också noteras att Karlstads Energis fjärrvärmeverksamhet över tid har haft svårt att nå upp till ägarens resultatkrav. Så sent som 2020, när elpriserna låg på betydligt lägre nivåer, gjorde fjärrvärmeverksamheten ett resultat på 23 miljoner kronor vilket inte är långsiktigt hållbart för ett bolag med stora investeringsbehov i anläggningar som värderas till flera miljarder.

Insändarskribenten har även synpunkter på att Karlstads Energi lämnar koncernbidrag till moderbolaget Karlstads Stadshus. Även detta handlar om att, enligt gällande lagar och regler, handskas med Karlstadsbornas tillgångar på bästa sätt.

Vidare menar insändarskribenten att insyn och kontroll försvåras när verksamheter bedrivs i bolags- i stället för förvaltningsform. Ett direkt felaktigt påstående eftersom vi, liksom alla kommunala bolag i Sverige, lyder under offentlighetsprincipen. Vi lämnar kontinuerligt ut handlingar som rör våra verksamheter till media och privatpersoner och vi välkomnar alltid att vi som bolag granskas.

Avslutningsvis kan vi konstatera att varenda krona av vårt överskott stannar hos Karlstadsborna i stället för att, som i exempelvis Örebro, Norrköping eller Malmö, hamna hos utländska ägare.

Monika Bubholz (MP)

styrelseordförande, Karlstads Energi

***

REPLIK: Energikunder och hyresgäster subventionerar flygresenärer

Monica Bubholtzs (MP) tar givetvis avstånd från att Karlstads Energi skulle fått beskattningsrätt och väl är väl det. Hon går sen igång med en retorik som inte står värsta spinndoktorn efter; verksamhetens förträfflighet och alla förtjänster som därav kommer Karlstadsborna till del.

Min uppfattning är att Karlstads Energi AB bedrivs på ett bra sätt men det behöver inte betyda frånvaro av störande inslag.

Oförsiktig prissättning kan om man använder överskotten för täckning av underskott och kostnader i andra verksamheter än den som prissättningen avsåg, fungerar i den delen likt en skatt. Priset på el och fjärrvärme bidrar till den rörelsevinst som helt eller delvis tas till täckning av förlust i Karlstad Airport AB och Mariebergsskogen. Skulle vidare vinsten komma verksamheter utanför koncernen till del, skulle det än mer likna en skatt bortsett från att den inte drabbar alla i kommunen, bara Karlstads Energis kunder. Vips, så var principen om likabehandling bortblåst, medvetet eller omedvetet.

Genom åren har Karlstads Energi och KBAB regelmässigt redovisat vinster medan Mariebergsskogen och Karlstad Airport svarat för motsatsen. Utan koncernbidrag hade dessa bolag bara inom några år varit konkursmässiga. Korten hade då lagts på bordet och visat att marknaderna inte ville ha dessa verksamheter. Vill vi ändå ha verksamheter får det bli transparenta ärenden i styrelser och nämnder och ytterst kommunfullmäktige.

Att joxa i koncern Karlstadshus AB, vars namn dessutom verkar vara ägnat att förväxlas, känns mera som att man eftersträvar dimridåer. Jag känner även här flåset av ”Karlstadsandan” i nacken. Kommunens sätt att tillämpa kommunallag och aktiebolagslag i sammanhanget för tankarna till de lagar man förr kallade klasslagar. Energikunder och hyresgäster subventionerar flygresenärer inklusive affärsresenärer.

Hela historien borde för övrigt vara ett tabu för en miljöpartist.

Kjell-Arne Kolthoff

Artikeltaggar

InsändareKarlstadKBABMariebergsskogenSkatterVinster