Hoppa till huvudinnehållet

Både våld och argan list

Publicerad:
Säkerhetspolisen varnar.
Säkerhetspolisen varnar. Foto: Pontus Lundahl / TT

Detta är en ledarartikel som uttrycker Nya Wermlands-Tidningens politiska linje. NWTs politiska etikett är konservativ.

Med frihet följer alltid ansvar, om inte juridiskt så åtminstone moraliskt. Det skall självklart vara lagligt att torgföra även de mest vansinniga konspirationsteorier. Men den som på nätet delar vidare desinformation riskerar i förlängningen att ovetandes bli Putins digitala fotsoldat.

Ett inlägg på Twitter (22/2) från Säkerhetspolisen ledde till många ilskna reaktioner. Texten löd: ”En ökad spridning av konspirationsteorier och antistatliga budskap sker. Det riskerar att undergräva förtroendet för staten och politikers beslutsfattande. Utvecklingen innebär att främmande makts och våldsbejakande extremisters agendor sammanfaller.”

Många av de som reagerade negativt föreföll uppfatta att citatet ifrågasatte uppsåtet hos de som exempelvis framför kritik mot politiska beslut eller mot myndigheters agerande. En borgerlig opinionsbildare undrade vad begreppet ”antistatlig” egentligen betyder eftersom hon själv ”ägnar halva yrkeslivet åt att kritisera staten”.

Det kritiserade inlägget på Säkerhetspolisens Twitterkonto var ett av flera som publicerades med anledning av att myndigheten denna dag presenterade sin lägesbild 2022-2023. Det bör dock nämnas att Säkerhetspolisens chef Charlotte von Essens ord på pressträffen hade komprimerats något, ordagrant talade hon om förtroendet för ”samhällets institutioner” – inte förtroendet för staten.

I Säkerhetspolisens rapport kan man läsa mer utförligt om de olika hot som finns mot Sverige, exempelvis från främmande makt – där Ryssland är det enskilt största hotet – eller från våldsbejakande extremister. De konstaterar att det ligger i dessa aktörers intresse att sprida desinformation och underblåsa konspirationsteorier som utmålar staten som illegitim och korrupt. Säkerhetspolischefens ord bör alltså inte tolkas som att hon vill tysta medborgarna. Istället handlar det om att vara vaksam mot de krafter som steg för steg vill undergräva vårt demokratiska statsskick.

Det är angeläget att vi kan hålla isär olika saker. Den som på goda skäl påtalar brister i den svenska samhällsapparaten skall naturligtvis inte misstänkliggöras. Det är inte illojalt att peka på sådant som inte fungerar, tvärtom. Vi bör aldrig acceptera härskartekniker där relevant kritik avfärdas med att den skulle vara samhällsomstörtande.

Det är också viktigt att komma ihåg att konspirationsteorier inte är olagliga, men det betyder därmed inte att de är oproblematiska. Allt som är lagligt är som bekant inte bra. Den som för vidare osanningar kan ovetandes och utan illvilja vara med och sprida ett narrativ som exempelvis kommer från de ryska trollfabrikerna. Vi måste förstå att desinformation är ett verktyg som används för att skada Sverige och göra oss mer utsatta. Putins strategi har alltid varit att stärka sin egen makt genom att destabilisera omvärlden.

Men även de som bor i vårt land och ogillar den svenska demokratin använder lögnen som ett vapen. Ju mer tilliten och tilltron till samhällsinstitutionerna eroderas, desto lättare att infiltrera och på sikt omkullkasta demokratin.

Vi har alla ett ansvar att tänka efter och inte okritiskt vidarebefordra vadsomhelst, detta gäller både när vi samtalar och när vi skriver saker i sociala medier. Inte för att lagen kräver det, utan för att det är vad vi bör kräva av oss själva i ett försämrat säkerhetsläge.

Artikeltaggar

Charlotte von EssenLedarePolitiska system och ideologierRysslandSäkerhetspolisenSociala nätverkStockholmTwitterVladimir Putin