Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Det är viktigt skydda mer skog

Publicerad:
Skogsbruket orsakar brist på livsmiljöer för många arter som behöver gammal skog, gamla träd, grova träd eller död ved av olika slag, skriver Cecilia Boman Lindström och Jesper Johansson.
Skogsbruket orsakar brist på livsmiljöer för många arter som behöver gammal skog, gamla träd, grova träd eller död ved av olika slag, skriver Cecilia Boman Lindström och Jesper Johansson. Foto: Martina Holmberg / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Att skydda tillräckligt med skog är avgörande för att vi ska kunna förena ett lönsamt skogsbruk med bibehållen biologisk mångfald i vårt skogslandskap, skriver Cecilia Boman Lindström och Jesper Johansson.

Svar till Stina Höök och Erik Evestam (NWT 31/1).

Som Stina Höök (M) och Erik Evestam (C) skriver har skogen varit, är och förblir en viktig del när vi bygger vårt välstånd. Den genererar jobb och intäkter till landet och den spelar avgörande roller i omställningen till ett miljömässigt, hållbart samhälle. Men det leder inte, som Höök och Evestam påstår, till att det skulle ge negativa miljöeffekter att ta ytterligare skogsareal ur produktion. Tvärtom.

Samtidigt som skogsbruket är viktigt på många sätt, så är det – genom att det blivit så pass heltäckande i landskapet – den hotfaktor som gör att flest arter riskerar att försvinna från vårt land. Skogsbruket orsakar brist på livsmiljöer för många arter som behöver gammal skog, gamla träd, grova träd eller död ved av olika slag. Att skydda tillräckligt med skog är avgörande för att vi ska kunna förena ett lönsamt skogsbruk med bibehållen biologisk mångfald i vårt skogslandskap.

Det finns olika bedömningar av hur mycket som skulle vara tillräckligt. I de utredningar som gjordes inför de första miljömålsbesluten bedömdes att cirka 10 procent av den produktiva skogsmarken nedanför det fjällnära området skulle behöva undantas från skogsbruk. Senare har Sverige i internationella avtal lovat skydda först 17 procent (Aichii 2010) och sedan 30 procent (Montreal 2022) av naturen i ett representativt urval, vilket rimligen innebär att de målen gäller för den produktiva skogsmarken.

Så skriver du en debattartikel

Oavsett om man vill sätta målet till 10 procent, 30 procent eller något däremellan, så har vi långt kvar för att nå dit. I nuläget är cirka 6 procent av den produktiva skogsmarken skyddad. Nedanför det fjällnära området är det mindre än 4 procent. Därför är det väldigt viktigt att fortsätta och att öka takten i arbetet med att skydda skog.

När stat eller kommun bestämmer att en viss skog inte ska brukas får markägaren ekonomisk ersättning för detta. Det tycker vi är rättvist och riktigt. Bevarandet av skogen och alla dess arter är ett gemensamt samhällsintresse. Kostnaden ska inte lassas över på de enskilda markägarna.

De skogar som skyddas innehåller stora mängder kol, ett kolförråd som hålls bundet när skogen får stå kvar. De skogar som avverkas blir till stor del kortvariga produkter som inom några år omvandlats till koldioxid. Skogens roll som kolsänka är en viktig del i hur skogen kan bromsa klimatkrisen.

En annan viktig del är att använda den skogsråvara som avverkas på ett klimatsmart sätt. Trä som används i byggnader, möbler och liknande kan binda kol under lång tid. Detsamma kan gälla trä som blir råvara till plast och används i långlivade produkter.

Sedan år 2000 har förbrukningen av papper i Sverige minskat med en tredjedel. Det är en positiv utveckling som drivs av digitaliseringen och som kan fortsätta både i Sverige och i andra länder. Därmed skapas utrymme för att använda skogsråvara på mer klimatsmarta sätt – samtidigt som vi fortsätter skydda skog för att få mer kolsänka och rädda de hotade arter som inte trivs i produktionsskogen.

Cecilia Boman Lindström (MP)

Väse

Jesper Johansson (MP)

Borgvik

Båda språkrör för MP Värmland

Artikeltaggar

Biologisk mångfaldCecilia Boman LindströmCenterpartietDebattErik EvestamJesper JohanssonKlimatModeraternaSkogSkogsbrukStina Höök