Hoppa till huvudinnehållet

Olof Peterson: Nämndemännen bör pensioneras

Publicerad:
Allt detta till trots finns det ett viktigt syfte med nämndemän. Systemets bakomliggande tanke är att få en folklig representation i rättsväsendet, skriver Olof Peterson.
Allt detta till trots finns det ett viktigt syfte med nämndemän. Systemets bakomliggande tanke är att få en folklig representation i rättsväsendet, skriver Olof Peterson. Foto: Anna-Lena Lindqvist / TT

Detta är en ledarartikel som uttrycker Nya Wermlands-Tidningens politiska linje. NWTs politiska etikett är konservativ.

Scenen är tyvärr alldeles för vanlig i det svenska domstolsväsendet. Nämndemän som sover, beter sig olämpligt, är jäviga eller feltolkar lagen figurerar med jämna mellanrum i media, skriver Olof Peterson.

Försvarsadvokaten håller precis på att avsluta sitt slutanförande. Det är sen eftermiddag i rättssalen och den fyra timmar långa rättegången börjar lida mot sitt slut. Plötsligt lägger domaren märke till att en av nämndemännen har slumrat till. Detta är ett problem. Har han sovit länge så har han missat mycket och hela rättegången skulle behöva tas om till en hög kostnad. Parterna, som kanske är där på sitt livs viktigaste mål, har helt förlorat förtroendet för domstolen.

Scenen är tyvärr alldeles för vanlig i det svenska domstolsväsendet. Nämndemän som sover, beter sig olämpligt, är jäviga eller feltolkar lagen figurerar med jämna mellanrum i media.

Sveriges system är med sina inflytelserika lekmannadomare unikt. Med tre nämndemän i domstolarnas lägsta instans kan de gå emot den utbildade domaren och döma som de vill. Det är många gånger som aktiva nämndemän har kört över professionen, med felaktiga domar som följd. ”Att få lämna sitt vanliga jobb och gör något helt annat, det är rätt stimulerande. Och rätt spännande faktiskt” hette det i Sveriges domstolars film Att bli nämndeman från 2014.

En av de mest anmärkningsvärda sakerna med nämndemännen är att de i praktiken har lika mycket att säga till om som de professionella domarna. Detta trots att de inte har någon juridisk utbildning annat än en kort introduktionskurs. Yrkesverksamma jurister kan inte bli nämndemän då de anses vara för kunniga för uppdraget. Det är inte konstigt att domar kan innehålla rättsliga fel och att olämpliga nämndemän allvarligt kan äventyra rättssäkerheten.

En laddad fråga är huruvida den politiska tillsättningen av nämndemännen överhuvudtaget är förenlig med ett rättssamhälle. I en liberal demokrati ska den dömande makten skiljas från den politiska, men nämndemännen väljs av partierna och i regel är dessa partiets egna medlemmar. Det är inte helt otroligt att politiska åsikter påverkar hur de dömer då deras bakgrund är politisk och inte juridisk.

Allt detta till trots finns det ett viktigt syfte med nämndemän. Systemets bakomliggande tanke är att få en folklig representation i rättsväsendet. Många nämndemän tar sitt uppdrag på stort allvar och är i sin roll opartiska domare. Tyvärr så gör den politiska tillsättningen och den bristande utbildningen att systemet tillåter fel.

För att komma till bukt med problemen bör Sverige ta efter USA. I det amerikanska rättsväsendet tillsätts i brottmål en jury av slumpvalda medborgare som inom tydligt definierade ramar avger ett utlåtande om exempelvis skuld. Begränsningarna gör så att bristen på utbildning inte spelar lika stor roll och det slumpmässiga urvalet av jurymedlemmar stärker den folkliga förankringen.

Helt klart är att systemet behöver reformeras. Ska nämndemännen vara garanter för rättssäkerhet behöver systemets brister rättas till. Insyn i rättsväsendet är viktigt, men den bör vara direkt och inte gå via politiken. Det är dags att vi avskaffar de politiska domstolarna.

Olof Peterson

Elev på SNB:s skribentskola

Artikeltaggar

DomarDomstolarJuridikPolitiska system och ideologierSigneratUSA