Sjukvårdspartiets väg mot en god och nära vård står kvar

Debatt
PUBLICERAD:
För att skapa en tillgänglig, jämlik vård krävs självklart också människor som väljer att bo och verka lokalt, skriver Marianne Utterdahl (bilden) med flera.
Foto: Tommy Andersson
Det är fortfarande den nära och anpassade vårdorganisationen, arbetssätten inklusive en attraktiv arbetsmiljö med värdiga löner som är vägen framåt, skriver Marianne Utterdahl med flera.

Sjukvårdspartiet i Värmland, SiV, verkar nu i opposition efter att som ett av sex partier innehaft ledningsansvaret i Region Värmland. Vi kommer fortsätta driva våra viktiga frågor. Sjukvårdspartiet byter inte åsikt för att vi byter planhalva i politiken. Vi ser positivt på att den nya majoriteten verkar omfamna mycket av den politik vi fört de senaste åren.

Kriser genererar ofta utveckling. Dock ökar risken för destruktiva nedskärningar när skatteintäkter lokalt/regionalt inte ökar.

Alla som varit intresserade nog för att sätta sig in i varför vi har så stor kompetensbrist i hälso- och sjukvården inser att vi behöver förändringar. I grunden. Vi behöver ett nytt sätt att tänka, att leda och göra. Det är en annan verklighet än den som i korta, säljande rubriker och citat används för att nå opinion.

Ändå är det denna verklighet som Sjukvårdspartiet kommunicerat och hållit fast vid. Vi inser att vårt stora fokus legat oss till last i valrörelsen, men det är fortfarande den nära och anpassade vårdorganisationen, arbetssätten inklusive en attraktiv arbetsmiljö med värdiga löner som är vägen framåt.

Vi har nåtts av trovärdiga rykten om att det finns nationellt styrda strategier för att bli av med lokala och regionala partialternativ. Det är lätt att förstå att det vore lättare att på så sätt fatta de så kallade ”svåra besluten”, de som riskerar att skapa stor folkrörelse, utan risk för att lokala alternativ uppstår.

Staten borde förändra sitt arbetssätt med statsbidrag. De statliga resurser som fördelas varje år skulle kunna användas klokare om de hade större långsiktighet och kunde användas till exempel till löner och lokalhyror. En statlig styrning, med beslutsfattare långt från händelsernas centrum, kommer däremot inte att lösa de lokala utmaningar som framför allt handlar om kompetensförsörjning. För att skapa en tillgänglig, jämlik vård krävs självklart också människor som väljer att bo och verka lokalt.

Vem tror du har störst möjlighet att utifrån Värmlands förutsättningar verka för att attrahera fler att bosätta sig, utbilda sig, ta anställning/uppdrag så att vården i alla delar av Värmland kan utvecklas i stället för avvecklas? De som bryr sig mest om din vårdcentral är de som bor nära.

Värmlands eget tvärpolitiska alternativ, Sjukvårdspartiet i Värmland, fortsätter framåt för din skull.

För Sjukvårdspartiet i Region Värmland

Marianne Utterdahl

Malin Larsson

Orla Kristoffersen

Görel Hopman

Mona Noreklint

Ingalill Rosell

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

REKOMMENDERAT FÖR DIG