Hoppa till huvudinnehållet

Men ”tack” Karlstadpartiet och Skutbergets wenner!

Publicerad:
Insändarskribenten ”Tacksam kommunbo” tycker att Karlstadpartiet sätter käppar i hjulet för stadens utveckling och får ett svar direkt från partiets fullmäktigegrupp. På bilden syns Peter Sörensen, talesperson för Karlstadpartiet Livskvalitet. Foto: Helena Karlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Tack Karlstadpartiet för att det höga nya huset på Tullholmen äntligen släckt ner sin fasadbelysning! Sådant vill vi inte ska lysa upp och försköna staden! Vi hoppas att fler hus och fasader får släcka ner, kanske rent av privatpersoner som slängt upp en massa ljusslingor till höger och vänster. Nej, bort med allt som lyser upp!

Tack Karlstadpartiet för ett ständigt ifrågasättande av allt kommunen gör, och att ni begär ut ett oändligt antal dokument och ställer frågor utan ände till kommunen. Det håller kommunens gubbar sysselsatta, och våra skattepengar kommer till rätt användning, det är ju trots allt viktiga frågor detta och det vore illa om någon annan än ni fick ta del av kommunens resurser.

Tack Karlstadpartiet för att ni roddar i frågan om uteserveringar, de ska så klart rivas allihopa, det är väl onödigt att folk är i centrum alls, när de kan vara hemma. Många ser nog verkligen fram emot en sommar utan dessa hinder på gågatorna. Kanske kan ni hitta nåt fel på Bergvik och Välsviken med, så att alla företag och butiker kan gå i konkurs.

Och vi ska inte glömma Skutbergets wenner. Tack till er båda för att vi slipper ett Muminland som kunde givit stadens näringsliv nya kunder och unga arbete! Såna löjligheter vill vi inte ha i vår stad, speciellt inte under kommande lågkonjunktur. Bättre att bastugubbarna och arrendestugorna får ha sin strand i fred.

Tack Skutbergets wenner för att äventyrslekplatsen tog två år att bygga istället för två månader! Vem sjutton vill ha skräniga ungar på Skutberget och vilken tur att lekplatsen inte blev så stor som planerat! Men när ska ni se till att motionscentralen rivs? Lustigt är väl att att arrendatorernas bryggor och deras andra strandnära byggnationer inte verkar falla under någon form av strandskydd?

Och hur är det med frisbeegolfen? Kan ni inte se till att den försvinner också? Och kan folk verkligen få ha så roligt på hög höjd bland träden? Kanske att även någon sportarena kan stänga igen.

Möjligheterna är oändliga, för det är ju skrämmande att en stad skulle vara i behov av att utvecklas. Påminner om den där som fällde trädet och inte insåg att skuggan försvann.

Tacksam kommunbo

***

SVAR DIREKT: Fler granskande ögon gagnar lokaldemokratin, skattebetalarna och kommunens långsiktiga utveckling

Tack för dina synpunkter, alldeles uppenbart skrivna i en känsla av upprördhet. Här kommer ett försök till ett svar på åtminstone några av de många områden du berör.

Att led-belysningen på höghuset i Helmiarondellen släckts ner ska du inte tacka oss för. Det beror på att den var olagligt uppförd. Och det beslutet har kommunens stadsbyggnadsförvaltning fattat helt på egen hand. Lite sent. Men ändå. Ljusinstallationer av det här slaget är nämligen, till skillnad från privatpersoners tillfälliga juldekorationer, bygglovspliktiga enligt plan- och bygglagen. Och för den aktuella fasadbelysningen fanns inget bygglov varken sökt eller beviljat. Därför har den släckts ner tills vidare. Saken ska nu prövas av förvaltningen, så får vi se vad de landar i för beslut.

Generellt sett är vi från Karlstadpartiet mycket positiva till att kommunen jobbar mer aktivt med belysning av det offentliga rummet. Görs det på ett samordnat, genomtänkt och lagligt sätt så kan det på ett mycket positivt sätt bidra både till en tryggare och attraktivare stad. Under förra mandatperioden la vi också en motion just om detta. Så i belysningsfrågan tycks vi ha samsyn.

Detsamma gäller uteserveringarna. Där är kommunens egen uteserveringspolicy - ett så kallat kommunalt styrdokument - tydlig. Staket eller väggar högre än 1,1 meter över marken kräver bygglov, även om de är genomsiktliga. Detsamma gäller fasta markisställningar och tak. Bygger man utan bygglov är det ett lagbrott som brukar kallas svartbygge. När sådana kommer till kommunens stadsbyggnadsförvaltnings kännedom ska de skyndsamt ingripa. Och samtliga inglasade uteserveringar runt Stora torget saknar idag bygglov, vilket gör dem till svartbyggen. Och kommunen måste därför enligt lag ingripa, annars gör de även sig själva skyldiga till lagbrott. Som kommunal tjänsteperson är man skyldig att se till att både styrdokument och svenska lagar efterlevs. Begär man bygglov av vissa men inte av andra för liknande åtgärder gör man sig dessutom skyldig till brott mot kommunallagens likställighetsprincip.

Att kommunledningens Muminparksplaner inte blev verklighet beror inte heller varken på oss eller Skutbergets Wenner. Ingen av våra organisationer var ju dock som bekant särskilt förtjusta i planerna. Men det var ju å andra sidan heller inte 60 procent av kommunens övriga invånare, enligt en opinionsundersökning. Politikernas planer visade sig, vilket vi från Karlstadpartiet flera gånger påpekat, bryta mot både kommunallagen och miljöbalken. Upplägget innebar, enligt två 30-sidiga och synnerligen skarpa domstolsdomar, dels ett otillåtet gynnande av en enskild näringsidkare, dels var det inte en kommunal angelägenhet - det vill säga nyttan av det stod inte i paritet med den kommunala insatsen och dels bröt det mot strandskyddsreglerna. Så tacka inte oss. Tacka riksdagen som fattat beslut om de kloka lagarna, det svenska domstolsväsendet och vår demokratiska modell som gör det möjligt för alla och envar att överklaga beslut som man anser bryter mot lagen.

Äventyrslekplatsen på Skutberget föll även den för att den anlagts inom strandskyddat område och därför bröt mot Miljöbalken. Som medborgare tycker vi att det bör vara rimligt att våra anställda tjänstepersoner, och förtroendevalda politiker, känner till och efterlever svensk lag. Gör man inte det kan det bli väldigt tokigt. Och dyrt. Som det blev både i fallet med äventyrslekplatsen och Muminparken. Där slösades skattepengar och värdefull planeringstid bort för att man försökte kringgå lagen. Onödigt. Och dumt. Tycker vi.

Offentlighetsprincipen som ger allmänheten rätt till insyn och att ta del av allmänna handlingar har funnits sedan 1776 och regleras i tryckfrihetsförordningen som är en del av den svenska grundlagen. Liknande modeller finns i fler än 70 andra länder och är en av demokratins grundstenar. Från Karlstadpartiet är vi starka anhängare av insyn, transparens och demokrati. Om privatpersoner – som du – eller politiska partier vill verka för en annan ordning så står det dem tack vare yttrandefriheten, en annan lagstadgad del av demokratin, fritt att argumentera för det. Mer problematiskt och olyckligt blir det i våra ögon när offentliganställda tjänstepersoner, som lyder under förvaltningslagen och enligt den ska vara opartiska och sakliga, försöker ifrågasätta eller begränsa rätten till insyn. Tyvärr har det inträffat vid flera tillfällen i vår kommun i relativ närtid. Och det ser vi allvarligt på.

Från Karlstadpartiet skulle vi gärna se att ännu fler granskade vad kommunen ägnar sig åt. Vi är övertygade om att fler granskande ögon gagnar både lokaldemokratin, skattebetalarna och kommunens långsiktiga utveckling. Och vi tar därför gärna striden för öppenhet och transparens närhelst den ifrågasätts.

Peter Sörensen, Anki Hörnlund, Magnus Johansson och Jeanette Barthelsson

Karlstadpartiets fullmäktigegrupp

Artikeltaggar

BergvikInsändareKarlstadpartiet LivskvalitetKonkurserLekplatserSkutbergetSkutbergets WennerStrandskyddUteserveringarVälsviken