Hoppa till huvudinnehållet

Låt värmländsk skogsindustri vara motorn i den gröna omställningen

Publicerad:
Branschen vill vara med och driva på den gröna omställningen, och dess bidrag är avgörande för att Sverige ska bli ett cirkulärt föregångsland, skriver Viveka Beckeman med flera.
Branschen vill vara med och driva på den gröna omställningen, och dess bidrag är avgörande för att Sverige ska bli ett cirkulärt föregångsland, skriver Viveka Beckeman med flera. Foto: Janerik Henriksson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Med fossilfria, förnybara och cirkulära produkter från skogen kan vi tillsammans bidra till att omställningen blir verklighet. Målet är att ingenting ska gå till spillo, skriver Viveka Beckeman med flera.

Den gröna omställningen går för långsamt. Nu behöver politiken samverka bättre med ett näringsliv som ser situationens allvar. Skogsindustrin i Värmland vill vara en motor i den gröna omställningen.

Som skogsnation är Sveriges position unik och i Värmland står skogsindustrin för hela tio procent av det regionala förädlingsvärdet och för sju procent av sysselsättningen. Värmland är ett av de län som har högst tillväxt när det gäller förädling av skogen. Här ryms hela värdekedjan inom den skogliga bioekonomin – allt från skogsägare till forskare och leverantörer av maskiner, IT-konsulter och andra samarbetspartners finns i industrins direkta närhet.

Hög inflation, höga energipriser, klimatutmaning och en, på global nivå, utsatt natur. Det är mycket som kan kännas utmanande just nu. Men den nödvändiga omställningen som vi står inför kan också skapa ny efterfrågan och driva tillväxt. När företag kan erbjuda hållbara produkter och lösningar till samhälle, medarbetare och kunder blir de relevanta och konkurrenskraftiga. Det är genom att spänna bågen som vi kan ta oss ur krisen – starkare.

Just nu pågår ett omfattande arbete för att formulera hur svensk skogsindustri kan bidra till en bättre morgondag. Branschen vill vara med och driva på den gröna omställningen, och dess bidrag är avgörande för att Sverige ska bli ett cirkulärt föregångsland.

Med fossilfria, förnybara och cirkulära produkter från skogen kan vi tillsammans bidra till att omställningen blir verklighet. Målet är att ingenting ska gå till spillo, vare sig vi tillverkar produkter (till exempel förpackningar), bygger med trä eller använder restvärme från industrin i ortens fjärrvärmenät, något som sker i många kommuner runt om i landet.

Så skriver du en debattartikel

I skogsindustrin finns investeringspotential och kunskap. Men för att främja utvecklingen mot ett mer cirkulärt samhälle måste politiken ta ansvar för att uppdatera regelverk till dagens utmaningar.

I kommande EU-lagstiftning om hållbara produkter och förpackningar är det viktigt att fokusera på hur största möjliga miljönytta kan uppnås och hur etablerade och välfungerande system kan förbättras. En cirkulär ekonomi bygger på principen att resurser ska cirkuleras och användas så länge som möjligt. Alla produkter och material har en begränsad livslängd och när returflöden inte ensamt kan stå för tillverkning av nya produkter måste politiken skapa bättre förutsättningar för användandet av förnybara råvaror och produkter.

När det gäller byggnation och offentlig upphandling går kunskapsutvecklingen fort. Men det finns stora behov av att utveckla system som tillvaratar och återanvänder material, komponenter och produkter i såväl befintliga byggnader, som vid renovering och rivning. Man bör även skyndsamt sätta ett gränsvärde för dagens klimatdeklarationer och fokusera på cirkularitet. Klimatdeklarationerna bör dessutom innefatta alla skeden i en byggnads liv, och inte enbart själva uppförandefasen.

Trots höga priser på energi och med hög inflation finns stora möjligheter för Sverige att ta ett stort språng mot ett mer cirkulärt samhälle. På bästa möjliga sätt för klimat och samhälle. Vi uppmanar politiken att tillsammans med den värmländska skogsindustrin se möjligheterna.

Viveka Beckeman

Vd, Skogsindustrierna

Kari Staatsen

Vd, AB Hilmer Andersson

Lennart Eberleh

Vd och koncernchef Rottneros AB

Johan Samuelsson

Vd, Moelven Byggmodul AB

Artikeltaggar

DebattEUHållbarhetHilmer Andersson ABMoelven Byggmodul ABNaturskyddRottneros ABSkogSkogsbrukSkogsindustriernaTillväxtVärmlands län