Hoppa till huvudinnehållet

John Norell: Slopade elprisområden gynnar inte Värmland

Publicerad:
Att avskaffa elprisområdena skulle öka risken för planerade strömavbrott, minska incitamenten för investeringar i elproduktion där den behövs mest och försämra incitamenten för industrin att anpassa sig, skriver John Norell.
Att avskaffa elprisområdena skulle öka risken för planerade strömavbrott, minska incitamenten för investeringar i elproduktion där den behövs mest och försämra incitamenten för industrin att anpassa sig, skriver John Norell. Foto: Johan Nilsson/TT

Detta är en ledarartikel som uttrycker Nya Wermlands-Tidningens politiska linje. NWTs politiska etikett är konservativ.

När obalansen mellan utbud och efterfrågan inte prissätts in i marknaden kommer den istället öka tillsammans med risken för planerade strömavbrott, skriver John Norell.

Det är för det mesta allmänt accepterat att priser bör reflektera utbud och efterfrågan och inte regleras av politiker. Men när det gäller el tycker många att priset ska vara detsamma över hela landet. I Tidöavtalet har regeringen och Sverigedemokraterna förklarat att de avser att avskaffa elprisområdena. Det skulle dock vara en dålig idé av flera anledningar.

Till att börja med skulle det öka risken för avsiktliga strömavbrott i elområde tre och fyra. Problemet i södra Sverige är bristen på elproduktion och överföringskapacitet, och det löses inte genom att slopa elprisområdena.

Svensk elproduktion är till stor del förlagd i norra delen av landet, där vi har de stora älvarna med vattenkraft. De flesta bor dock i södra halvan av landet, där kärnkraften de senaste åren avvecklats stegvis. När obalansen mellan utbud och efterfrågan inte prissätts in i marknaden kommer den istället öka tillsammans med risken för planerade strömavbrott.

Dessutom minskar det incitamenten för investeringar i elproduktion där den behövs mest. Elpriset påverkas av hur mycket el som produceras och hur mycket som efterfrågas. Om priset inte får variera beroende på detta, utan är detsamma över hela landet, kommer efterfrågan inte längre vara en faktor som avgör var elproduktionen placeras i framtiden.

Samma problem skulle uppstå på efterfrågesidan. Företag har tack vare elprisområdena incitament att placera elintensiv industri i delar av landet med låga elproduktionskostnader och tillräcklig kapacitet. Sverige är ett avlångt land med stora skillnader i elproduktion och högst begränsad kapacitet för överföring av el söderut. Industrin behöver anpassa sig därefter.

Att som regeringen säga att man ska ta bort elprisområdena gör att man på politisk väg förstör de incitament som priserna skapar. Dessutom menar experter att priset i söder inte skulle bli så mycket lägre. Alla i elområde ett och två däremot får ett markant högre elpris.

Vi måste sluta tro att ökad politisk styrning i elproduktionen är lösningen på elbristen i södra Sverige. Det är tvärtom politikers detaljstyrning som lett till krisen som vi ser. Det har man gjort genom rent politiska beslut (Barsebäck 1 och 2) och olika sätt att tvinga ägarna till nedstängningar, såsom genom skatter, elcertifikat och höjda säkerhetskrav.

Att avskaffa elprisområdena skulle öka risken för planerade strömavbrott, minska incitamenten för investeringar i elproduktion där den behövs mest och försämra incitamenten för industrin att anpassa sig efter skillnaderna i elproduktion och överföringskapacitet i olika delar av landet. Istället bör för att säkerställa en stabil och hållbar elleverans för alla i Sverige se till att elpriset reflekterar utbud och efterfrågan, samt investera i ökad elproduktion och överföringskapacitet där den behövs mest.

John Norell

Elev på SNB:s skribentskola

Artikeltaggar

Barsebäcks kärnkraftverkElElkrisenElproduktionEnergiEnergiförsörjningJohn NorellKärnkraftSigneratStrömavbrottSverigedemokraternaSveriges regeringTidöavtaletVärmlands länVattenkraft