Nej till fler höghus i Karlstad

Insändare
PUBLICERAD:
Var finns det något skönhetsråd eller liknande som kan hålla ett öga på byggherrar, markägare och stadens politiker och tjänstemän, för att försöka styra byggande och utveckling i Karlstad så att stadens karaktär och skönhetsvärden beaktas, skriver insändarskribenten.
Foto: Mikael Lindblom
Europeiska städer med självaktning är måna om att bevara sin historiskt framvuxna identitet. Bebyggelsen har mänskliga dimensioner. Oftast tillåts kyrkorna dominera som stadens landmärken, och nya höghus begränsas och får hålla till i periferin.

I andra världsdelar har man i stället låtit sig bländas av Nordamerika där stadsbilden oftast ser ut som ett stapeldiagram över markpriserna, och flertalet städer har ungefär samma karaktär frånsett storleken. På senare tid har även Sverige drabbats av en trend att bygga högt. Malmös Turning Torso började, och Göteborg och Stockholm måste nu ta upp tävlan om högsta hus. Även medelstora tätorter som Karlstad hakar på.

Jag kan förstå att markägarna/exploatörerna och byggföretagen vill maximera sin vinst, och att byggfacket vill ha sysselsättning. Kommunens politiker och tjänstemän vill att staden växer till varje pris. Det kan vara att lösa dagens problem genom att skapa större sådana i morgon. Varför diskuteras mål och medel så lite när det gäller stadens utveckling? Var finns det något skönhetsråd eller liknande som kan hålla ett öga på byggherrar, markägare och stadens politiker och tjänstemän, för att försöka styra byggande och utveckling i Karlstad så att stadens karaktär och skönhetsvärden beaktas?

TS

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

REKOMMENDERAT FÖR DIG