Hoppa till huvudinnehållet

Slutreplik: Det är inte hållbart att elda med sopor och restavfall

Publicerad:
Huvuddelen av energin i värmeverken går till att värma vatten, vilket i dagens läge är ineffektivt med tanke på de energiförluster som uppstår genom transporten av det varma vattnet, skriver Robert Berg.
Huvuddelen av energin i värmeverken går till att värma vatten, vilket i dagens läge är ineffektivt med tanke på de energiförluster som uppstår genom transporten av det varma vattnet, skriver Robert Berg. Foto: Johan Nilsson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Men i dag är det ingen som ser en utbyggnad av de energislagen som ett alternativ och fjärrvärmen bör ingå i samma ohållbara kategori när det gäller dess framtida potential, skriver Robert Berg.

Svar till Anders Bygert (NWT 7/1) och Johan Thelander och Lina Enskog Broman (NWT 9/1).

Fjärrvärmen har tjänat oss väl länge, vilket också Anders Bygert, Johan Thelander och Lina Enskog Broman konstaterar i sina repliker. Så har även eldning med fossila bränslen gjort. Men i dag är det ingen som ser en utbyggnad av de energislagen som ett alternativ och fjärrvärmen bör ingå i samma ohållbara kategori när det gäller dess framtida potential. Skälen är flera:

Så skriver du en debattartikel

● Ingenstans i replikerna nämns ordet hållbarhet. Kanske för att det inte riktigt fungerar att koppla samman med fjärrvärmens beroende av att elda sopor och flis för att göra varmvatten och i viss mån el.

● Enligt ett reportage på SVT nyligen framkom att endast 10 procent av all plast vi återvinner i hemmen och sorterar på återvinningscentraler återvinns. Övriga 90 procent förbränns i värmeverken istället för att cirkuleras eller återanvändas. Lyckas vi däremot nå målet om en ökad cirkulation av plast betyder det mindre plast att elda och ett ännu större beroende framöver av sopor och restprodukter i värmeverken.

● EU:s så kallade skogsstrategi som nu diskuteras vilt kan komma att innebära betydligt mindre avverkning av skog i Sverige. Det innebär mindre restprodukter från skogsindustrin att elda i värmeverken. Det blir i sin tur ett ännu större beroende av import av sopor och restprodukter, som till exempel import av flis.

● De restprodukter som skogsindustrin producerar i dag kan dessutom förädlas för att istället tillverka miljömässigt hållbara material och produkter.

Sverige är i dag en nettoexportör av el i Europa, det vill säga vi producerar mer el än vi gör av med enligt Energiföretagens senaste statistik. Elkostnaderna till trots så råder ingen energibrist i Sverige.

Om vi ändå ser ett behov av att öka elproduktionen blir argumentet att göra det genom fjärrvärmen bakvänt. Huvuddelen av energin i värmeverken går till att värma vatten, vilket i dagens läge är ineffektivt med tanke på de energiförluster som uppstår genom transporten av det varma vattnet i långa ledningar innan det når fram till anslutna fastigheter.

Det är därför mer hållbart att skapa varmvatten för vattenburen uppvärmning lokalt i fastigheterna eftersom vi då undviker dessa energiförluster. I moderna värmepumpar får man ut värmeenergi på hela 3,5 gånger den ingående energin. Förenklat uttryckt – mindre än en tredjedel av energin krävs för uppvärmning av fastigheterna.

Robert Berg

Vd, Comfortzone

Artikeltaggar

ÅtervinningAvfallDebattElEnergiEnergiförsörjningEUFjärrvärmeHållbarhetSkogSVTVatten