Vansinnesprojekt på Tullholmen - bygger sönder vår fina stad

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
En mängd andra boende runt om blir även de drabbade av detta schabrak då utsikt över Viken mot Orrholmen försvinner, skriver insändarskribenten.
Foto: illustration: Mondo Arkitekter
På Tullholmen pågår ett rent vansinnigt projekt där man upptar den sista grönytan som finns utmed den fina kajpromenaden. Kontor/garage/6-8-våningshus med lägenheter - samt i söderläge ett 24-våningshus!

Information har gått i brevlådor till alla lägenhetsinnehavare närmast detta område efter kajen. En mängd andra boende runt om blir även de drabbade av detta schabrak då utsikt över Viken mot Orrholmen försvinner men de har inte fått informationen tillsänt till sig.

Vart har detta med att bevara grönyteområden tagit vägen? Sett till barnperspektivet borde det hellre anläggas en lekpark som också sommartid har närheten till att kunna både äta mat och glass vid Sunset Cinema som är kvarterets "hemmakrog". Företagaren där riskerar nu att få lägga ner sin verksamhet. På grönyteområdet finns även en del ädellövträd som riskerar att dö vid en flytt.

I stället hänvisar kommunen till att kajpromenaden kommer vara en mötesplats för barn och unga då det finns sittplatser! Vilken förälder vill att barnen ska vara på kajpromenaden med risk för att ramla i vattnet? Tror att flera behöver få upp ögonen för detta projekt. Karlstads kommun månar inte alls om våra grönytor utan tänker bara bygga sönder vår fina stad.

BH

***

Svar på insändare: Karlstad har grönytor - låt staden växa!

Jag funderar lite på hur långt det är till Mariebergsskogen från "vansinnesprojektet"? Med tanke på den fina lekplatsen som ligger där. Eller till stadsträdgården med tanke på gröna ytor? Vesslans lekplats? Orrholmsparken? Vi har så mycket grönytor i vår stad. Att det byggs hus och man ser till att staden växer är en nödvändighet. Vi vill ha in mer skattebetalare för att kunna bibehålla all service för människor som bor här och vi vill att staden utvecklas. Det har blivit så fint överallt i Inre hamn och andra ställen. Vi får nya affärer och nya stråk att promenera på. Som boende i området är jag supernöjd med allt. För övrigt så brukar inte ungar trilla i vattnet hej vilt hela tiden.

CD

***

Svar på insändare: Varje kvadratmeter ska täckas med betong

Att skriva som privatperson och klaga på allt det nya som byggs eller ska byggas eller planeras att byggas är som att bita sig i ryggen. Karlstads kommun skiter fullständigt i vad kommuninvånarna skriver, protesterar eller har synpunkter på olämpligt uppförande av höga hus. De bygger precis vart f-n som helst, ingen hänsyn till de som drar in skatt till kommunen.Varje kvadratmeter ska täckas med betong och asfalt, när försvinner stadsparken?

Mauritz

***

Svar på insändare: Det finns många grönområden kring Tullholmen

Under de senaste åren har området kring Tullhomsviken utvecklats till en ny stadsdel i Karlstad och både bostäder, butiker, service, lekparker och grönområden har kommit till eller är på gång. Trots att den nya stadsdelen ligger centralt i Karlstad, med stadens alla fördelar, har vi också planerat för att invånarna ska ha nära till grönområden, parker och rekreation.

I en insändare framförs synpunkter mot den detaljplan som, om den antas, ger möjlighet att bygga ett hus i upp till 24 våningar i området mellan Hammaröleden, Packhusallén och Tullholmsviken. I tidigare detaljplan för området, från 2013 som fortfarande gäller, är området angivet som kvartersmark för kontor och parkering och inte som grönområde. Den nya detaljplanen är just nu under samråd och vi välkomnar alla som vill lämna sina synpunkter skriftligen, dessa besvaras och beaktas i fortsatt planarbete.

Enligt kommunens strategiska plan ska alla invånare i Karlstad ha tillgång till ett större grönområde inom 300 meters avstånd. I den här detaljplanen har vi också följt en äldre miljö- och klimatstrategi som anger att invånare dessutom ska ha tillgång till ett mindre grönområde inom 100 meters avstånd och ett närströvområde inom 30 minuters promenadavstånd (cirka 2,5 km).

Vi har full förståelse för att den som redan bor i närheten av detta område inte gärna ser ytterligare bostadshus växa upp. Karlstad växer, och när en stad växer är det fler människor som behöver bra bostäder. Genom att bygga högre kan fler bostäder byggas samtidigt som grönområden och ett luftigt intryck kan bevaras.

Planen för de nya byggnaderna innebär att en kvartersgård anläggs så att de boende får en bostadsgård eller mindre grönområde i anslutning till sin bostad. I områdets närhet finns Kanikenäset och Kanikenäsholmen som erbjuder ett större grönområde. Även Tullholmskajen som ansluter vidare mot grönområdena runt Orrholmen är ett större grönområde. Inom kvarteret Kanoten, intill Bogsprötsgatan, planeras en park som kommer att förbättra tillgängligheten till grönområden ytterligare och i området Tullholmssågen planeras en större lekplats. Cirka 300 meter sydväst om planområdet ligger Klarälvsdeltat som utgör närmaste närströvområde. Med alla dessa möjligheter tror vi att de boende fortsatt kommer att kunna njuta av de befintliga grönområdena och ändå ha närhet till stadslivet.

Ossman Sharif, stadsbyggnadsarkitekt

Karlstads kommun, stadsbyggnadsförvaltningen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

REKOMMENDERAT FÖR DIG