Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Vi måste värna våra folkhögskolor

Publicerad:
Folkhögskolorna bidrar också till lokalsamhällets utveckling samt värmlänningarnas delaktighet i kulturlivet. I Ingesund står musiken i centrum i samarbete med musikhögskolan och Västanå teater, skriver Sofia Magnusson, Marie Persson och Håkan Olsson.
Folkhögskolorna bidrar också till lokalsamhällets utveckling samt värmlänningarnas delaktighet i kulturlivet. I Ingesund står musiken i centrum i samarbete med musikhögskolan och Västanå teater, skriver Sofia Magnusson, Marie Persson och Håkan Olsson. Foto: Oscar Walldén

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Våra fem folkhögskolor med sina filialer finns i hela länet och ska fortsätta vara en attraktiv och viktig resurs för att stärka kompetensförsörjningen i Värmland, skriver Sofia Magnusson, Marie Persson och Håkan Olsson.

Svar till Hans Hellström (NWT 13/12 2022).

Som starka försvarare av folkbildningen vill vi tacka Hans Hellström för hans upprop för folkhögskolan i NWT den 13 december. Vi anser precis som Hellström att folkhögskolorna har ett stort värde och särskilt i en tid där samhällsekonomin riskerar att stagnera och när vi ser att demokratiska värden är under press.

Våra fem folkhögskolor med sina filialer finns i hela länet och ska fortsätta vara en attraktiv och viktig resurs för att stärka kompetensförsörjningen i Värmland. Samtidigt måste också folkhögskolorna få bidra just genom sin särart. Genom sin unika pedagogik och demokratiska arbetsformer bidrar de till människors personliga utveckling och möjlighet att växa och inkluderas i samhället.

På folkhögskolorna har elever, många med dåliga erfarenheter av skolan, möjlighet att få den viktiga gymnasiebehörigheten. Nyanlända ges möjlighet att tillägna sig det svenska språket och att kunna integreras på den svenska arbetsmarknaden och i samhället.

Så skriver du en debattartikel

Folkhögskolorna bidrar också till lokalsamhällets utveckling samt värmlänningarnas delaktighet i kulturlivet. I Ingesund står musiken i centrum i samarbete med musikhögskolan och Västanå teater. På Kyrkerud har konsten långa traditioner och flera värmländska konstnärer har startat sin bana här. I Molkom finns de viktiga inriktningarna inom film och i Kristinehamn har skolan utvecklats med den nya spelinriktningen som är en växande bransch i Värmland. Klarälvdalen har inriktning mot de värmländska näringarna natur, skog och friluftsliv och utbildar de viktiga undersköterskorna.

Den politiska majoriteten i regionen kommer nogsamt att bevaka nationella förändringar i synen på folkbildningen, som på sikt kan innebära att förutsättningar för folkhögskolorna försämras radikalt. En reell risk som är en konsekvens av Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas samarbete med Sverigedemokraterna och skrivningar i Tidöavtalet.

Den högerkonservativa regeringen har inte skjutit till de statsbidrag som regioner och kommuner så väl hade behövt nu. Regeringen tog dessutom bort den ekonomiska förstärkningen till folkhögskolan som gett 3 000 nya platser i landet, vilket är fel politik inför en stundande lågkonjunktur. Vi kommer från regionens sida att vara beredda att växla upp igen om regeringen fattar nya beslut.

Med de värderingar som den styrande majoriteten – Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet – står upp för i region Värmland vill vi betona betydelsen av hur folkbildningen stärker det demokratiska samhället, ökar motståndskraften mot fake news, rasism och antidemokratiska krafter. Folkbildningen ger makt att forma våra egna liv och bli aktiva samhällsmedborgare.

Sofia Magnusson (S)

Ordförande, kultur- och bildningsnämnden Region Värmland

Marie Persson (C)

Andre vice ordförande, kultur- och bildningsnämnden Region Värmland

Håkan Olsson (V)

Ledamot, kultur- och bildningsnämnden Region Värmland

Artikeltaggar

CenterpartietDebattIngesunds FolkhögskolaKlarälvdalens folkhögskolaKristdemokraternaKristinehamnKulturKyrkeruds FolkhögskolaLiberalernaMarie PerssonModeraternaMolkomMolkoms folkhögskolaMusikhögskolan IngesundNöje/KulturPolitiska system och ideologierRegion VärmlandSocialdemokraternaSofia MagnussonSverigedemokraternaTeaterVänsterpartietVärmlands länVästanå teater