Har vi verkligen en elkris i Sverige?

Debatt
PUBLICERAD:
Sverige har under de senaste hundra åren nästan alltid haft ett elöverskott, och kunnat exportera el. Så är det fortfarande, skriver Ola Gabrielson och Janine O'Keeffe.
Foto: Johan Nilsson/TT
Den här regeringens politik handlar inte om att lösa folks problem, utan om att föra dem bakom ljuset så att de tror att problemet är ett annat, skriver Ola Gabrielson och Janine O'Keeffe.

Har vi elkris på riktigt i Sverige? Och varför motiverar det en presskonferens, när regeringen knappast nämner den mycket större kris som klimatkatastrofen innebär? Vi syftar på regeringens presskonferens om ”energikrisen” under fredagen den 9 december (timing! -”folk kanske glömmer saken över helgen, så slipper vi otrevliga frågor”).

Den här regeringens politik handlar inte om att lösa folks problem, utan om att föra dem bakom ljuset så att de tror att problemet är ett annat. Så här:

Sverige har under de senaste hundra åren nästan alltid haft ett elöverskott, och kunnat exportera el. Så är det fortfarande, även då två av sex kärnreaktorer står stilla just nu. Trots det talar ministrarna om ”elbrist” som de underförstått menar är anledningen till att elpriset är skyhögt just nu.

De manar oss att spara el (sänka värmen och ljuset, undvika att använda maskiner, o s v) för att dels minska vår elräkning och dels se till att industrin kan fortsätta som vanligt. De hotar oss till och med att stänga av elen för hushållen om inte förbrukningen går ner tillräckligt.

Sanningen är att det har inte blivit dyrare att producera el i Sverige. Det höga priset beror på att vi nu är hopkopplade med resten av Europa, och svensk el går att sälja där. Priset sätts av vad den mest desperata användaren är beredd att betala, och södra Europa är i kris nu efter att Ryssland stängt av gasen. Det ger enorma vinster för elproducenterna, och ju mer el vi sparar här desto mer finns att sälja där.

Det mesta av svensk elproduktion ägs fortfarande av staten eller kommunerna, så de vinsterna stannar förhoppningsvis i Sverige. Men högern har under åren gradvis sålt ut produktionen, så ungefär en fjärdedel av vinsterna går utomlands. Och den del som stannar i Sverige används till att hålla nere skatterna, vilket gynnar höginkomsttagare. De betalar alltså till sig själva när de betalar elräkningen. Sedan får de en större del av regeringens elpriskompensation, i den mån de konsumerar mer el.

Samtidigt använder Team Kristersson situationen för att kratta för kärnkraftsindustrins intressen (”Never let a good crisis go to waste”), men det hör vi inte så mycket av så länge två reaktorer står stilla. Det kommer senare.

Ytterligare en anledning att införa Medborgarråd, ett av Extinction Rebellions tre grundkrav för att lösa klimatkrisen.

Ola Gabrielson

Ingenjör, medlem i Klimataktion

Janine O'Keeffe

Ingenjör och ekonom, aktiv i Extinction Rebellion

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

REKOMMENDERAT FÖR DIG