Satsa på medarbetarna i Karlstad kommun

Arbete
PUBLICERAD:
Det är inte rimligt att våra medlemmar ur egen plånbok ska betala för bibehållen verksamhet och kvalitet gentemot Karlstads kommuns medborgare, skriver Katarina Carlsson.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Vi vet att Karlstad kommun har ekonomi för att lägga en mer offensiv budget, vilket vi tycker är nödvändigt i rådande omvärldsläge, skriver Katarina Carlsson.

Karlstads kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och Karlstad ska vara en bra stad att bo och arbeta i. För att kunna uppfylla detta måste verksamheterna få rätt förutsättningar att kunna göra sitt uppdrag med bibehållen hälsa för medarbetarna. Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär att man har bra arbetsmiljö och goda villkor, men även lönen spelar roll.

Vision har medlemmar i kommunen i en rad olika viktiga yrken för att Karlstad kommun ska fungera. Vi organiserar bland annat socialsekreterare, biståndshandläggare, administratörer, tekniker och chefer. I flera av de yrken där vi har medlemmar finns det utmaningar i att kunna rekrytera och behålla rätt kompetens. Då är det viktigt att kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor såsom en god löneutveckling och i övrigt bra anställningsvillkor.

Vision ser att med den av de styrande politikernas föreslagna budget för 2023 med bara 2 procents uppräkning kommer Karlstads kommun ha svårt att bibehålla uppsatta verksamhetsmål, behålla och rekrytera kompetens samt tappa ekonomisk styrkraft i regionen.

Inflationen i Sverige har under hösten och vintern 2021-2022 ökat till nivåer som inte har uppmätts på många år. Det är oomstritt att inflationen hösten 2022 befinner sig på historiskt sett höga nivåer. Vision förstår att det kan bli svårt att fullt ut säkra reallönerna för nästa år om den extremt höga inflationen kvarstår även under 2023. Däremot anser vi att både fack och arbetsgivare behöver ta ansvar så väl centralt som lokalt så att medarbetarnas reallöner inte sjunker allt för mycket under nästa år. Då räcker det inte med en uppräkning i budget på 2 procent i kommunen utan det behövs betydligt mer. Arbetsgivaren måste alltså i budgetering räkna med att avsätta rimligt budgetutrymme för löneökningar med tanke på inflationen. Vi vet att Karlstad kommun har ekonomi för att lägga en mer offensiv budget, vilket vi tycker är nödvändigt i rådande omvärldsläge.

Karlstads kommun måste därför våga satsa på att möta de svårigheter ekonomin idag ger i fråga om kraftigt ökade levnadsomkostnader. En budgetuppräkning om 2 procent kan på långt när inte täcka de ökade kostnaderna. Inflationen kommer för våra verksamheter med råge äta upp budgetuppräkningen, med besparingskrav som följd.

Det är inte rimligt att våra medlemmar ur egen plånbok ska betala för bibehållen verksamhet och kvalitet gentemot Karlstads kommuns medborgare.

Vision uppmanar därför politikerna att ta sitt ansvar genom att möta de konsekvenser omvärlden ger medborgare och medarbetare i Karlstads kommun med en i tiden realistisk ekonomisk förutsättning.

Katarina Carlsson

Ordförande, Vision Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.