Transportstyrelsen – förklara varför reglerna för A-traktorer ändrades

Trafik
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Idag kan vi till och med möta stora lastbilar och sportbilar, som registrerats som A-traktorer, skriver Erik Forsberg.
Foto: Anders Bjurö/TT
När föräldrarna skaffar sig eldrivna bilar överlåter de med stöd av Transportstyrelsens ändrade regler sina fossildrivna fordon som A-traktorer till sina barn, skriver Erik Forsberg.

De ändrade regler för A-traktorer som Transportstyrelse införde 2020 har inneburit stora problem i vägtrafiken i form av svåra olyckor med döda ungdomar samtidigt som de allt fler A-traktorernas långsamma gång är ett irriterande inslag i trafiken. Nu undrar jag varför de aktuella reglerna infördes. Jag kan inte komma på någon seriös anledning.

I juli 2020 ändrade Transportstyrelsen reglerna för A-traktorer vilket på kort tid inneburit en påtaglig ökning av antalet registrerade A-traktorer, från 25000 i slutet av 2019 till mer än 50000 i år. Parallellt med denna utveckling har olyckor med A-traktorer ökat i motsvarande grad, ibland med dödlig utgång. 2021 uppgick antalet olyckor till 368 stycken, vilket nästan är en tredubbling jämfört med snittet per år under perioden 2016-2019. Att olyckorna ökat så kraftigt hänger samman med de nya reglerna som innebär att vanliga personbilar enkelt kan registreras som A-traktorer med en inställd maxhastighet på 30 km i timmen. Dessa fordon har hittills fått framföras av 15-åringar med moppekort med två medpassagerare i framsätet och utan krav på säkerhetsbälten eller vinterdäck. En vanlig anledning till olyckorna är att ungdomarna utan större problem manipulerat inställningen på ett sådant sätt att det återigen blivit en personbil med helt andra prestanda.

Tidigare höll ungdomar kanske till i ett garage och byggde om en gammal bil till en A-traktor, ibland med hjälp av någon äldre. Regeländringen 2020 innebär att man inte längre behöver lägga ner en massa tid i garaget utan kan ta över bilar direkt från föräldrar eller andra vuxna. Personligen tycker jag att detta är negativt då ungdomarna inte behöver göra något själva för att bli innehavare av ett fordon. Idag kan vi till och med möta stora lastbilar och sportbilar, som registrerats som A-traktorer.

När myndigheterna genomför förändrade regler i trafiken förväntas de ge positiva resultat i form av färre olyckor och döda eller skadade i trafiken. Men de ändrade reglerna för A-traktorer har haft motsatta effekter och var lätta att förutse samtidigt som det egentligen inte fanns något tungt motiv till ändringen. Att de nya reglerna inte fungerat tillfredsställande har lett till att Transportstyrelsen nu på uppdrag av regeringen analyserar behovet av ett förändrat regelverk.

En annan konsekvens av regeländringen, som hamnat i skymundan av debatten om A-traktorer avser miljömässiga aspekter. Samtidigt som Transportstyrelsen i sitt uppdrag har att ”utveckla ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa” har de ändrade reglerna för A-traktorer motverkat uppdraget och inneburit ett onödigt tillskott av fossildrivna fordon på våra vägar. När föräldrarna skaffar sig eldrivna bilar överlåter de med stöd av Transportstyrelsens ändrade regler sina fossildrivna fordon som A-traktorer till sina barn. Detta samtidigt som andra myndigheter arbetar för en fossilfri bilism.

När flera unga människor dör eller får svåra men för livet på grund av en regeländring, som inte var nödvändig, är det då inte rimligt att den myndighet som genomfört lagändringen avkrävs någon form av ansvar. Det minsta man kan förvänta sig är en ursäkt till alla de som drabbats av myndighetens ogenomtänkta regeländring.

Erik Forsberg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.