Slutreplik: God undervisning tål granskning

Skola & utbildning
PUBLICERAD:
Företrädare för Karlstads universitet borde hålla med i vår kritik mot Socialdemokraternas glädjeutnämningar, skriver Kajsa Dovstad och Nora Karlsson.
Foto: Fredrik Karlsson
Både Sverige och Karlstad skulle tjäna på att en oberoende kommission utvärderade universitetsstatusen, skriver Kajsa Dovstad och Nora Karlsson i en slutreplik.

Sverige är ett litet land med en kunskapsberoende ekonomi. I dag finns 18 universitet och 12 högskolor, enligt Universitetskanslersämbetets sammanställning. Vissa av lärosätena har både bredd och håller internationell toppklass. För att det ska fortsätta vara så måste högskoleväsendet reformeras och bli mer dualistiskt. Antalet universitet borde minska, och högskolornas roll inriktas på att vara en motor i den regionala utvecklingen, genom att bland annat fokusera på utbildning och tätt samarbete med företag.

Sedan millennieskiftet har socialdemokratiska regeringar utnämnts sex universitet. Karlstad är visserligen den enda utnämning som inte direkt kritiserats av experter, vilket står i rapporten, men det betyder inte att utnämningen inte också var politiskt motiverad. Vid tiden för utnämnandet styrdes Karlstad av socialdemokrater, precis som de andra högskolorna. Företrädare för Karlstads universitet borde hålla med i vår kritik mot Socialdemokraternas glädjeutnämningar – det är på grund av dem som lärosätets legitimitet som universitet ifrågasätts.

Margareta Friman tycker att Karlstad placerar sig väl bland världens 18 000 universitet, men erkänner samtidigt att bara 1 800 är med i rankingen Times Higher Education. Där placerar sig Karlstad runt plats 900, vilket innebär att hälften av alla deltagande lärosäten får en högre ranking.

Breda, internationella rankingar är knappast ett heltäckande mått på ett lärosätes kvalitet, men de ger en bra fingervisning. Om kvaliteten på forskning och undervisning trots allt är så god som Friman och Lars-Arne Sjöberg hävdar, borde de välkomna vårt förslag att en oberoende kommission går igenom lärosätenas status.

Kajsa Dovstad

Välfärdsansvarig, Timbro

Nora Karlsson

Rapportförfattare, Timbro

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.