Karlstad – en trygg kommun genom hela livet

Ekonomi
PUBLICERAD:
Vi i Karlstads borgerliga allians menar att trygghetssatsningar alltid ska prioriteras oavsett ekonomiska tider, skriver Alexander Torin, Erik Nilsson och Niklas Wikström.
Foto: Frida Hjerpe
Vi vill se att fler får en god start i livet och skjuter därför till 11,5 miljoner kronor till grundskolan. Vi lägger också ytterligare 2 miljoner för att arbeta ännu mer aktivt med ungdomar som i dagsläget är hemmasittare, så att de kan få hjälp, skriver Alexander Torin, Erik Nilsson och Niklas Wikström.

Nu är det snart dags att uppdatera de kommande årens budget för Karlstads kommun. Karlstads borgerliga allians är nöjda med den budget vi var med och lade fram i somras, och det verkar det nya S-ledda styret också vara givet att det inte är några större förändringar i det reviderade budgetförslag de lade fram häromveckan.

I budgeten tas dock en del viktiga pengar bort av det nya socialdemokratiskt ledda styret, vilket är olyckligt. 10 miljoner kronor till trygghetsskapande åtgärder är borta ur styrets budget. Pengarna var avsatta för att kunna genomföra önskemål från Karlstadsborna, som sammanställts i Trygghetskartan som ligger på karlstad.se. Den innehåller viktiga förslag så som bättre belysning av tunnlar, röjning av sly så att det är lättare att ha uppsikt när man är ute och går och en uppsjö andra förslag som Karlstadsborna vill se genomförda för att göra kommunen bättre.

Att inte göra dessa förbättringar av utemiljön kommer särskilt drabba alla som redan idag upplever att det är otryggt att röra sig ute. Vi i Karlstads borgerliga allians menar att trygghetssatsningar alltid ska prioriteras oavsett ekonomiska tider. Behovet av trygghet finns ju kvar oavsett vilka partier som styr och vi tycker att miljonsatsningen hade varit ett välkommet tillskott utöver andra införda insatser så som ordningsvakter och trygghetsvandringar.

Trygghet handlar också om att se en framtid för sig själv och sin familj, och inte minst att barnen har det bra i skolan. Få saker är lika förödande för barn och ungdomar som att inte klara av skolan. Vi vill se att fler får en god start i livet och skjuter därför till 11,5 miljoner kronor till grundskolan. Vi lägger också ytterligare 2 miljoner för att arbeta ännu mer aktivt med ungdomar som i dagsläget är hemmasittare, så att de kan få hjälp. Dessvärre finns det en tydlig trend som visar att många unga inte mår så bra. Därför lägger vi 2,2 miljoner på elevhälsa. Vi lägger också 1,5 miljoner på att få mindre barngrupper på förskolan, för att skapa en bättre miljö för de yngsta.

Anslagen till barns och ungdomars föreningsliv höjs med 1 miljon. Föreningarna är en viktig kraft i goda tider, och kanske är föreningarnas roll ännu mer avgörande för barns och ungas mående när de positiva inslagen i omvärlden minskar. Till skillnad från S-styret så behåller vi satsningen på att bygga en ny idrottshall i Vålberg och vi lägger 1 miljon på att skapa bra och meningsfulla lovaktiviteter. Konstgräsplanerna i Kroppkärr och Molkom ska byggas, det menar vi är en satsning på de unga som behöver göras nu även om S-styret har skjutit detta på framtiden i sin budget.

Det kommer bli svårare tider framåt. Inflation, lågkonjunktur och krig i närområdet påverkar även oss här i Karlstad. Detta innebär att politiken måste prioritera hårdare än man har behövt göra under de goda åren. För vår del betyder det att prioritera trygghet, att ge barn och unga bra förutsättningar i skolan och på fritiden, att se till att fler ungdomar är förberedda för arbete eller vidare studier, att skapa trygghetsboenden åt de gamla, att förenkla för näringslivet så att företag trivs här, vilket i sin tur skapar arbetstillfällen och skatteintäkter. Det kommer göra Karlstad till en trygg kommun genom hela livet.

Alexander Torin (M)

Erik Nilsson (KD)

Niklas Wikström (L)

Karlstads borgerliga allians

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.