Hoppa till huvudinnehållet

Syskonen som leder Löfbergs – så var det att ta över en miljardkoncern

Publicerad:
Fjärde ägargenerationen i Löfbergs. Mikael Löfberg, Helene Söderholm, Therese Gustafsson, Kathrine Löfberg, och Martin Löfberg. Saknas på bilden gör Niklas Löfberg. Alla är syskon utom Mikael som är kusin till de övriga.
Fjärde ägargenerationen i Löfbergs. Mikael Löfberg, Helene Söderholm, Therese Gustafsson, Kathrine Löfberg, och Martin Löfberg. Saknas på bilden gör Niklas Löfberg. Alla är syskon utom Mikael som är kusin till de övriga. Foto: Tommy Pedersen

Syskon- och kusinskaran är uppdelad mellan Lidingö och Hammarö.

Men när det gäller ledningen av familjeföretaget Löfbergs är medlemmarna i den fjärde ägargenerationen en sammansluten enhet.

– Vi är uppvuxna med värderingar som alla delar, säger Mikael Löfberg.

Gemensamt ägande i familjer kan vara en källa till friktion. När föremålet man ska dela ansvaret för inte är en sommarstuga eller båt utan en internationell miljardkoncern med 300 anställda gäller det att vara säker på att alla verkligen vill vara med på tåget.

När det var dags för de sex medlemmarna i Löfbergsfamiljens fjärde generation, fem syskon och en kusin, att ta över ansvaret för familjeföretaget gick de grundligt till väga. De tog in extern hjälp i form av nätverket Family business network som har lång erfarenhet av att hjälpa ägarfamiljer att lyckas med generationsskiften i bolagen.

Kom samman som grupp

– Det var ett arbete över flera år där vi kände att vi svetsades samman som grupp. Vi stötte och blötte allt, stort som smått, och kände till slut att vi är på samma spår, säger Therese Gustafsson.

– Även om vi är väldigt tajta, vi träffas faktiskt ganska ofta och pratar var och varannan dag, så ställer vi inte de här jättespetsiga frågorna som kanske kommer lite för nära. Därför var den externa inputen värdefull, säger Kathrine Löfberg.

Styrelseordförande Kathrine Löfberg säger att hon känner ett stort ansvar både för historien och för kommande ägargenerationer. Att ägarna tänker långsiktigt i styrningen av företaget är en stor styrka i just familjeföretag, menar hon.
Styrelseordförande Kathrine Löfberg säger att hon känner ett stort ansvar både för historien och för kommande ägargenerationer. Att ägarna tänker långsiktigt i styrningen av företaget är en stor styrka i just familjeföretag, menar hon. Foto: Tommy Pedersen

Anders Löfbergs söner och döttrar Kathrine, Helene, Therese, Martin och Niklas och deras kusin Mikael fick bland annat den avgörande frågan om de över huvud taget vill vara med och äga bolaget.

– Det är viktigt att man aldrig underskattar de basala frågorna; ska vi verkligen äga det här tillsammans? Och varför? Att man grundligt diskuterar igenom det och enas i att det vill vi, och det här är vår gemensamma målsättning, säger Mikael Löfberg.

Kunde kliva av

– Det ska kunna vara helt okej att kliva av också, det behöver inte bli någon stor konflikt för det. Nyckeln är kommunikation, säger Helene Söderholm.

– Vi hade varit engagerade på olika håll. Det här blev också en träning i att samarbeta och ha tuffa diskussioner.

Kathrine Löfberg: "Företag har ett samhällsansvar"Kathrine Löfberg får Guldklubban

Förberedelserna för att ta över startade 2012 och processen där man tog hjälp av Family business network pågick i tre år. Kathrine efterträdde sin far som ordförande i Löfbergs 2015. Skiftet skedde sedan gradvis och fullbordades när Therese Gustafsson efterträdde sin far som ordförande i Löfberg fastigheter 2020.

78-årige Anders Löfberg har fortfarande en rådgivande och stöttande roll, men har inga formella uppdrag kvar i bolaget.

NWT fick träffa nästan hela fjärde ägargenerationen i Löfbergsskrapans konferensvåning under ett av deras besök i Karlstad. Helene Söderholm säger att kommunikation är A och O i den geografiskt uppdelade ägargruppen, och att alla ska få chansen att tycka till.
NWT fick träffa nästan hela fjärde ägargenerationen i Löfbergsskrapans konferensvåning under ett av deras besök i Karlstad. Helene Söderholm säger att kommunikation är A och O i den geografiskt uppdelade ägargruppen, och att alla ska få chansen att tycka till. Foto: Tommy Pedersen

Har det varit lätt att hitta era olika roller i ägargruppen?

– Ja. Vi pratar mycket om styrkan i våra olikheter och hur vi kan nyttja varandra och komplettera varandra, säger Mikael Löfberg.

– Sedan är inte vi bäst på allting. Vi behöver kompetens som kommer in utifrån, säger Helene Söderholm.

Tre bor på Lidingö

Helene Söderholm, Therese Gustafsson och Niklas Löfberg bor alla på Lidingö utanför Stockholm. De tre andra bor på Hammarö. Det geografiska avståndet överbryggar de med tät kommunikation.

– Vi ringer mycket och har korta uppstyrda avstämningar. Vi har fyra ägarmöten per år. Vi har också ett familjemöte med alla på plats. Då gäller det att göra något roligt som lockar alla och att vi har kul ihop, säger Helene Söderholm.

Sport och smakupplevelser

När alla sex i den fjärde generationen samlas med sina familjer har de gemensamma aktiviteterna ofta med sport att göra, bland annat golf och padel.

– Ofta har vi också inslag av smakupplevelser, drycker och mat. Vi försöker skapa ett intresse hos nästa generation, säger Helene Söderholm.

– Nästa generation växer ju upp i både Stockholm och Karlstad/Hammarö så ofta lägger vi det i Karlstad för att man ska få chansen att ses här. Det är här företaget har sitt hjärta. När det nya rosteriet var klart i Välsviken hade vi en träff där, med kaffeprovning, kaffedrinkar, glass och shakes. Vi gick runt i rosteriet, för att de unga ska få med sig en liten dos inspiration, inte bara en passion för kaffet utan även en känsla för vad vi gör, säger Kathrine Löfberg.

– Vi vill skapa en passion kring vår produkt. Kaffet kommer inte med nappflaskan kanske, men inte långt därifrån, säger Mikael Löfberg..

Mikael Löfberg, kusinen, säger att ägargruppen svetsades samman i den långa förberedelseprocess som föregick generationsskiftet. ”Det är viktigt att kunna drömma tillsammans” säger han.
Mikael Löfberg, kusinen, säger att ägargruppen svetsades samman i den långa förberedelseprocess som föregick generationsskiftet. ”Det är viktigt att kunna drömma tillsammans” säger han. Foto: Tommy Pedersen

Att dagens ägargeneration har lagt ner så mycket arbete med att hitta en gemensam grund att stå på gör att det finns en plattform för nästa generation att utgå ifrån när den dagen kommer, menar de.

Nästa generation, som beräknas ta över runt 2050, består av 16 personer.

– Det är betydligt fler än vad vi var, men åldersspannet än något mindre. Det är 18 år mellan äldsta och yngsta i vår generation och det fungerar bra. I nästa skiljer det 16 år, så det är ändå en grupp som kommer att kunna jobba ihop åldersmässigt, säger Therese Gustafsson.

Therese Gustafsson är ordförande i fastighetsbolaget. Hon säger att bolaget ska fortsätta utveckla fastigheter i Karlstad. ”Här finns mycket kvar att göra” säger hon.
Therese Gustafsson är ordförande i fastighetsbolaget. Hon säger att bolaget ska fortsätta utveckla fastigheter i Karlstad. ”Här finns mycket kvar att göra” säger hon. Foto: Tommy Pedersen

Det är viktigt att de unga i nästa generation väljer att arbeta i bolaget för att de vill, inte för att de känner en förväntan, menar de.

– Vi försöker finna en struktur där du får inbjudan till sommarjobb, praktik och annat, och på det sättet försöka få upp intresset. Och från att man fyller 15 är man välkommen på ägarmötena. Det är en bra skola, säger Mikael Löfberg.

Kathrine Löfberg får Guldklubban

För att få en ledande roll måste en familjemedlem till att börja med ha en bra universitetsutbildning och dessutom ha jobbat minst fem år utanför bolaget. Det är personens meriter som ska avgöra om man får jobbet.

Att vid behov ta in extern kompetens på ledande roller är något familjen har en uttalad policy att göra. Det avspeglas bland annat i att styrelsen ska bestå av en majoritet externa ledamöter. Man har även målsättningen att inte både ordförande och vd ska tillhöra familjen.

Löfbergs nye vd brinner för hållbarhet

Familjeföretag är speciella på flera sätt. Delägarna måste hålla tre tankar i huvudet samtidigt då operativa frågor, ägarfrågor och familjens interna relationer överlappar varandra. De som lyckas med att hitta en bra balans har mycket att vinna. Forskning visar nämligen att familjeföretag har en större förmåga att överleva ekonomiska kriser än andra bolag.

– Jag tror att familjeföretagande generellt, rätt utnyttjat, har fördelen av att man utnyttjar erfarenheterna från den tidigare generationen och lär av historien. Men det gäller att man utnyttjar kunskaperna för att möta utmaningar och möjligheter i framtiden. Det är det som också är det spännande i ett sådant här skifte, att det är framtiden vi måste blicka mot, och inte bara bakåt, säger Martin Löfberg.

– I och med att vi har ambitionen att driva det här till nästa generation så måste vi också rigga bolaget för att kunna stå pall även när det blåser.

Långsiktighet centralt

När målet är att lämna över ett välmående bolag till sina barn, och få dem intresserade av att ta över, blir långsiktigheten inbäddad i själva affärsidén.

– Man tänker i generationer, inte bara nästa år, även om vi tänker nästa år också. Man får ju inte bara tänka långsiktigt. Man måste vara här och nu också, säger Kathrine Löfberg.

En styrka med familjeföretag är det tydliga ägarskapet, menar de.

– Ägargruppen är människor som man faktiskt kan prata med. Vi är ganska nära verksamheten. Den tydligheten tror jag skapar en stabilitet och trygghet i sig, säger Martin Löfberg.

Martin Löfberg är inköpsansvarig i Löfbergs. Det innebär mycket resande i bland annat Sydamerika. Han vill på nära håll förstå kaffeböndernas villkor, säger han.
Martin Löfberg är inköpsansvarig i Löfbergs. Det innebär mycket resande i bland annat Sydamerika. Han vill på nära håll förstå kaffeböndernas villkor, säger han. Foto: Tommy Pedersen

Koncernen består förutom av kaffeverksamheten av ett fastighetsbolag och Löfberg invest, ett investmentbolag med fokus på investeringar inom mat och dryck, foodtech och fastigheter. I koncernen ingår också Familjen Löfbergs stiftelse, vars syfte är att stärka familjens engagemang för världens kaffebönder och bidra till en mer hållbar utveckling i odlarländer.

Fastighetsbolaget är aktivt inte minst i stadsdelarna runt Bryggudden. Löfberg fastigheter AB är också en av huvudägarna i det stora projektet på Färjestad, där 700-800 lägenheter ska byggas i en helt ny stadsdel. Planerna genomförs ihop med bland andra NWT Gruppen, Paritt och Färjestad BK.

Ska fortsätta växa

Löfbergs har fortsatt en tillväxtstrategi. När det gäller kaffeverksamheten ser man möjligheter att öka försäljningen både i Sverige och internationellt, inte minst i Storbritannien, där kaffekulturen stärks just nu.

Födelsedagspresenten: Rosteri för 200 miljoner

Välbalanserad portfölj

Hur koncernen och fördelningen mellan de olika affärsområdena ser ut om tio år är svårt att säga. Strukturen man har i dag är välbalanserad menar de.

– Det här är saker som kan fortsätta utvecklas men det kan också bli fler saker runt omkring det här, säger Kathrine Löfberg..

Finns det planer på att utveckla fastigheter i andra städer än Karlstad?

– Nej, vi känner fortfarande att det finns sådana möjligheter i Karlstad. Tullholmsterrassen blir ett väldigt fint område och projektet på Färjestad tillsammans med andra samarbetspartners känns otroligt spännande. Vi känner fortfarande att det finns sådana möjligheter i Karlstad. Vi har fortfarande mycket att göra här och känner en glädje i det och en positiv anda, säger fastighetsbolagets ordförande Therese Gustafsson.

– Det gynnar oss också. Om stan och Värmland fortsätter att växa på ett positivt sätt har vi lättare att attrahera kommande generations talanger, säger Kathrine Löfberg.

Fjärde generationen Löfberg:

Kathrine Löfberg
Kathrine Löfberg Foto: Tommy Pedersen

Kathrine Löfberg

Ålder: 54

Bor: Hammarö

Roll: Styrelseordförande i både moderbolaget Bröderna Löfberg AB och kaffebolaget Löfbergs.

Sitter också i stiftelsens styrelse.

Therese Gustafsson
Therese Gustafsson Foto: Tommy Pedersen

Therese Gustafsson

Ålder: 46

Bor: Lidingö

Roll: Ordförande Löfberg fastigheter och Familjen Löfbergs stiftelse

Helene Söderholm
Helene Söderholm Foto: Tommy Pedersen

Helene Söderholm

Ålder: 52

Bor: Lidingö

Roll: Styrelseledamot Löfberg invest och moderbolaget Bröderna Löfberg. Ordförande i ägarrådet där uppdraget är att hålla ihop ägarfrågorna och vara sammankallande för ägarmötena.

Mikael Löfberg
Mikael Löfberg Foto: Tommy Pedersen

Mikael Löfberg

Ålder: 43

Bor: Hammarö

Roll: Ordförande i Löfberg invest och ledamot i de andra bolagen.

Martin Löfberg
Martin Löfberg Foto: Tommy Pedersen

Martin Löfberg

Ålder: 47

Bor: Hammarö, men spenderar mycket tid i länderna där kaffet odlas, bland annat i Sydamerika.

Roll: Inköpsansvarig i kaffeverksamheten. Den enda i ägarfamiljen som jobbar operativt i bolaget. Dessutom styrelseledamot i familjestiftelsen. Grundare av Era of we, en digital plattform som för samman kaffeodlare, kafferosterier och konsumenter.

Niklas Löfberg
Niklas Löfberg Foto: Tommy Andersson

Niklas Löfberg

Ålder: 36 år

Bor: Lidingö

Roll: Styrelseledamot i Löfbergs och Löfberg invest.

Artikeltaggar

Anders LöfbergBrygguddenFastigheterFöretagandeHammaröKarlstadKathrine LöfbergLidingöLöfberg FastigheterLöfbergsNäringslivStyrelser

Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.