Hoppa till huvudinnehållet

Synliggör betydelsen av Värmlands enskilda firmor

Publicerad:
En övervägande andel av Värmlands enskilda firmor är knutna till en plats. Skogen, lantbruket eller besöksmålet låter sig inte flyttas på, skriver Stina Höök, Fredrik Larsson, Sara Kihlström och Sara Gunnarsson.
En övervägande andel av Värmlands enskilda firmor är knutna till en plats. Skogen, lantbruket eller besöksmålet låter sig inte flyttas på, skriver Stina Höök, Fredrik Larsson, Sara Kihlström och Sara Gunnarsson. Foto: CHRISTINE OLSSON

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi behöver synliggöra de enskilda firmornas betydelse för Värmlands hållbara utveckling och attraktionskraft, skriver Stina Höök, Fredrik Larsson, Sara Kihlström och Sara Gunnarsson.

Det värmländska näringslivet i hela Värmland bidrar till länets konkurrenskraft och är en förutsättning för vårt välstånd och välfärd. Därför behöver vi synliggöra de enskilda firmornas betydelse för Värmlands hållbara utveckling och attraktionskraft.

I Värmland finns drygt 24 000 enskilda firmor inom olika branscher. Ofta är enskild firma ett första steg när man blir företagare, när företaget sedan växer och utvecklas ombildas det ofta till annan form, exempelvis aktiebolag. Men när det gäller de gröna näringarna gör regelverk och lagstiftning att enskild firma i många fall är enda alternativet. Det är dessutom en förhållandevis hög andel kvinnor som driver och äger enskilda firmor.

När analyser, utredningar och rapportering kring näringslivets utveckling, potential och behov genomförs är det vanligt att gruppen enskild firma inte finns med. Det finns förklaringar till att det är svårt att mäta och jämföra. Men går det då att bortse från enskilda firmors betydelse för hållbar utveckling i Värmland när rätt insatser i det regionala utvecklingsarbetet ska beslutas och prioriteras? Nej, troligen inte. För att prioritera rätt i det regionala utvecklingsarbetet och uppnå övergripande målsättningar så behöver en bredare bild av vårt näringsliv ligga till grund för besluten, där även våra enskilda firmor ingår.

En övervägande andel av Värmlands enskilda firmor är knutna till en plats. Skogen, lantbruket eller besöksmålet låter sig inte flyttas på. Vilken betydelse får därmed de enskilda firmorna för varje plats? I ekonomiska termer så driver många av dem förutsättningar för andra företag man köper tjänster av.

Lantbruksföretag köper i medeltal tjänster från tio andra företag som ofta också finns lokalt, detsamma gäller för skogsägare. Det leder till fler företag, fler arbetstillfällen, stärkt ekonomi, underlag för kommersiell och offentlig service, men även till ökade skatteintäkter lokalt, regionalt och nationellt. Inte minst är produkter och tjänster från Värmlands enskilda firmor i stor utsträckning basen för övrigt näringsliv i länet, så som skogsindustrin, livsmedelskedjan och besöksnäringen. Ur ett socialt perspektiv bidrar man även till lokal utveckling i form av engagemang i bygden via föreningsliv, vägföreningar, jaktlag, byalag och bygdegårdar.

När det gäller miljömässig hållbarhet så bidrar de enskilda firmornas ägare inom besöksnäring och gröna näringar bland mycket annat till biologisk mångfald, ett diversifierat brukande av skog, öppna landskap, närproducerad mat, råvaror till klimatsmarta produkter och energi. Listan kan garanterat göras mycket längre. Men det är tydligt att det inte går att bortse från Värmlands enskilda firmor när rätt prioriteringar och insatser ska göras för att stärka länets utveckling och attraktionskraft.

Vi behöver synliggöra de enskilda firmornas betydelse för Värmlands hållbara utveckling och attraktionskraft. För hela Värmland och alla värmlänningar kan bidra till länets gemensamma utveckling bara förutsättningar ges, samtidigt som regelkrångel och hinder tas bort.

Stina Höök (M)

Fredrik Larsson (M)

Sara Kihlström (KD)

Sara Gunnarsson (L)

Värmlands borgerliga allians i Region Värmland

Artikeltaggar

BesöksnäringDebattFredrik LarssonHållbarhetKristdemokraternaModeraternaNäringslivRegion VärmlandSara KihlströmSkogStina HöökTurism