Hoppa till huvudinnehållet

Så kan pensionerna bli 50 procent högre

Publicerad:
Ännu en fördel är att premiepensionen är dina egna pengar, politikerna kan inte i efterhand komma och ändra villkoren eller lägga beslag på pensionskapitalet, skriver Benjamin Dousa.
Ännu en fördel är att premiepensionen är dina egna pengar, politikerna kan inte i efterhand komma och ändra villkoren eller lägga beslag på pensionskapitalet, skriver Benjamin Dousa.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Om börsen ger lika god avkastning i framtiden som den gjort de senaste 50 åren kommer unga i dag få 50 procent högre pension än de hade fått i dagens system, om 70 procent investeras på börsen, skriver Benjamin Dousa.

Trots att pensionerna är högre än någonsin har missnöjet ökat de senaste åren. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har därför velat höja avgiften till pensionssystemet. Men det går att höja pensionerna rejält utan att dagens löntagare behöver betala in mer.

Dagens pensionssystem består av två delar: inkomstpension och premiepension. Inkomstpensionen, som står för merparten av pensionen, är ofonderad. Det betyder att pensionsavgifterna som löntagarna betalar används till att betala dagens pensioner. Premiepensionen är däremot fonderad, vilket innebär att pengarna investeras i faktiska tillgångar som aktier och obligationer. Den har gett en reell avkastning på fem procent per år sedan den infördes, samtidigt som inkomstpensionen ökat med 1,6 procent per år.

I en rapport presenterar Timbro ett nytt förslag på pensionssystem – Fondpension. Förslaget innebär att inkomstpensionen avskaffas. Nuvarande systemets broms, som innebär att pensionerna skrivs ned om systemet hamnar i obalans, blir inte längre nödvändig och kan tas bort. Alla pensionsavgifter går till premiepensionen som skulle fungera i grunden på samma sätt som i dag. Pensionsmyndigheten administrerar betalningar och fondval. Vid pensioneringen sprids pensionskapitalet ut över den förväntade återstående livslängden som månatliga utbetalningar.

Om börsen ger lika god avkastning i framtiden som den gjort de senaste 50 åren kommer unga i dag få 50 procent högre pension än de hade fått i dagens system, om 70 procent investeras på börsen. Att investera på börsen innebär förstås också högre risk. Med utgångspunkt i historisk avkastning har vi genomfört 10 000 simuleringar av de framtida pensionerna. De visar att pensionen blir högre med Fondpension än i dagens system med hela 92 procents sannolikhet. I 57 procent av simuleringarna ger Fondpension till och med högre pension än individens lön när den var som högst under arbetslivet. Den som är mindre riskbenägen kan välja en fond med lägre andel aktier.

Ännu en fördel är att premiepensionen är dina egna pengar, politikerna kan inte i efterhand komma och ändra villkoren eller lägga beslag på pensionskapitalet. Det hade varit ett grundlagsbrott.

Förslaget skulle också innebära ökad valfrihet. Det kan till exempel handla om hur man ser på risk, hållbarhet och klimat. Den som, likt LO och PRO, av ideologiska skäl helst skulle se ett system utan fonder, där pensionen helt följer inkomstutvecklingen, kan välja en fond som bara investerar i obligationer. Ett sådant val är inte möjligt i dagens system.

Pensionsreformen är nu över två decennier gammal. Reformen gav Sverige ett robust och demografiskt hållbart pensionssystem. Ett nytt fonderat inslag, premiepension, har gett god avkastning. Nu är det dags att ta nästa steg.

Benjamin Dousa

Vd, Timbro

Artikeltaggar

AktierBenjamin DousaDebattEkonomiFonderLOPensionPensionsmyndighetenPrivatekonomiSocialdemokraternaSverigedemokraternaTimbro