Svag cybersäkerhet hotar vår trygghet

Teknik och vetenskap
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Även näringslivet utsätts kontinuerligt av cyberattacker, förra året fick COOP sitt kassasystem utslaget, skriver Stefan Sarmes.
Foto: KDU Sverige
För KDU är det därför uppenbart att Sverige behöver ett nationellt digitaliseringsprogram med syfte att rensa i träsket som utgör den offentliga sektors aggregerade IT-miljö, skriver Stefan Sarmes.

Sverige har digitaliserats intensivt och den digitala kompetensen i befolkningen är bland de bästa i världen. Vi kan sköta stora delar av vårt arbete, kontakt med myndigheter men också nöjen via datorer och mobiler. Vi är i mångt och mycket ett väldigt digitaliserat land. Däremot har säkerheten negligerats i ivern att så snabbt som möjligt digitalisera.

Nyligen utsattes Naturvårdsverket för ett cyberangrepp som slog ut samtliga IT-system. Det är oklart vilken information som eventuellt kan ha stulits men det är tydligt att cyberhot inte bara är en teoretisk risk – våra kommuner, regioner och myndigheter utsätts för attacker dagligen. Ibland lyckas angriparna ta sig igenom brandväggarna och vi löper risk att förlora vital information om både infrastruktur och personuppgifter. Naturvårdsverket sitter till exempel själva på känslig information och kontrollerar Jägarregistret.

Även näringslivet utsätts kontinuerligt av cyberattacker, förra året fick COOP sitt kassasystem utslaget. Samhället saknar redundans vid storskaliga cyberangrepp, vilket blev tydligt vid angreppet på COOP. Hur skulle vi klara oss vid angrepp som slog ut elnätet under en tid? Då blir det både svårt att handla mat, värma hem och att bedriva sjukvård om elnätet ligger nere. Därför behöver vi ta cyberhotet på allvar.

Den som rört sig i en offentlig digital miljö vet att det ofta handlar om många olika system som inte sällan är dåliga på att samspela. Vissa är uppdaterade medan andra är utdaterade. Den samlade IT-miljön i svensk offentlig sektor är helt enkelt för gammal, ineffektiv och riskabel. Enligt MSB så arbetar inte stora delar av den offentliga förvaltningen systematiskt med informationssäkerhet – trots att de är ålagda att göra detta.

För KDU är det därför uppenbart att Sverige behöver ett nationellt digitaliseringsprogram med syfte att rensa i träsket som utgör den offentliga sektors aggregerade IT-miljö. Vid en regionreform, som KD föreslagit, skulle vi även kunna ta tillfället i akt att etablera en nationell IT-infrastruktur för välfärdssektorn som ersätter dagens många varianter.

Digital utveckling är fortfarande i full rörelse och förändras i snabb takt – den blir både effektivare och enklare. Nya möjligheter uppstår ständigt men samtidigt skapas nya risker och hoten blir alltmer avancerade. Vi behöver följa den utvecklingen och över tid bygga ut och stärka cyberförsvaret. KDU vill därför utöka forskningsanslagen för att stärka vår kunskap i frågor som rör både digital utveckling, artificiell intelligens och cybersäkerhet.

Att ha ett starkt totalförsvar kräver numera en oerhört stark cybersäkerhet. Cybersäkerheten angår hela samhället – allt ifrån statliga myndigheter till det lokala näringslivet och privatpersonen som köper ett antivirus-program. Digitalisering är i grunden bra och positivt, men vi får inte vara naiva; säkerheten måste komma i kapp den digitala utvecklingen. Att investera i cybersäkerhet idag kommer vara avsevärt billigare än att behöva städa upp omfattande cyberattacker mot kritisk infrastruktur i framtiden.

Stefan Sarmes

Förste vice förbundsordförande, KDU Sverige

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.