Hoppa till huvudinnehållet

Samling kring det svenska EU-ordförandeskapet

Publicerad:
Det första halvåret 2023 borde även vara ett givet tillfälle för samtliga svenska partier i Europaparlamentet att samlas kring ett framgångsrikt svenskt ordförandeskap, skriver Tomas Tobé.
Det första halvåret 2023 borde även vara ett givet tillfälle för samtliga svenska partier i Europaparlamentet att samlas kring ett framgångsrikt svenskt ordförandeskap, skriver Tomas Tobé. Foto: Fredrik Persson/TT

Detta är en ledarartikel som uttrycker Nya Wermlands-Tidningens politiska linje. NWTs politiska etikett är konservativ.

För en tid sedan ägde en märklig debatt rum i Europaparlamentet.

Det övergripande temat var förvisso vällovligt. Politisk extremism – från vänster till höger – är oroande. Att rättsstaten är hotad i medlemsländer som Ungern, Polen och Malta, med regeringar av olika färg, är ytterst allvarligt. Problemen med desinformation och otillbörlig informationspåverkan måste mötas med kraft.

Diskussionen i Europaparlamentet kom däremot att handla om högst demokratiska regeringsbildningar, som den svenska. Att några svenska företrädare i Europaparlamentet dessutom tog tillfället i akt och använde sig av radikala överdrifter för att sprida en direkt felaktig bild av vad som politiskt händer på vår hemmaplan får sägas vara förkastligt.

Kritik mot politiskt innehåll, konstruktiva meningsskiljaktigheter och alternativa förslag hör naturligtvis hemma i en debatt. Det gör däremot inte de historielösa överord som dessvärre användes i kammaren i Strasbourg.

Sverige är ett fantastiskt land. Demokratiskt, jämställt, välordnat och vackert. Det kommer det fortsätta vara. Samtidigt har vi också allvarliga problem: grov brottslighet, djup segregation och en tidigare missköt energipolitik.

I september röstade svenska folket för förändring. Det är dags att respektera det valresultatet och inse att varje regering måste utvärderas utifrån faktisk politik; inte av påklistrade etiketter i en iscensatt debatt av den typ som ägde rum i Europaparlamentet. Sådana initiativ driver tyvärr enbart polarisering och splittring.

Detta i ett läge när vi i stället behöver hålla ihop Europa, hantera krig och kris på vår kontinent och samtidigt leverera lösningar på många svåra samhällsproblem.

Den första januari nästa år tar Sverige över ordförandeskapet i EU, för att inneha rollen kommande sex månader. Det är ett givet läge att driva frågor där Sverige har trovärdighet.

I riksdagen har partierna enats om inriktning och initiala prioriteringar för det svenska ordförandeskapet. Bland annat att stärka EU:s konkurrenskraft. En otrolig viktig uppgift, särskilt med tanke på de dystra ekonomiska utsikterna framåt.

Det är genom ökad frihandel, en djupare inre marknad, tillväxtreformer samt satsningar på digitalisering, forskning och utveckling som vi på allvar kan stärka EU:s ekonomi, värna företag och industri samt generera arbetstillfällen.

Det är också viktigt för att mota de protektionistiska vindar som blåser allt mer inom Europasamarbetet, inte minst pådrivet av Frankrike och president Emmanuel Macron. Kan Sverige använda ordförandeskapet för att ta ledningen och staka ut en annan inriktning och få fler att följa vore det verkligen att välkomna.

Det första halvåret 2023 borde även vara ett givet tillfälle för samtliga svenska partier i Europaparlamentet att samlas kring ett framgångsrikt svenskt ordförandeskap, stolthet över vårt land och gemensamma svenska intressen. Medvetet missvisande debatter som den tidigare i höst tjänar däremot ingen på.

Tomas Tobé (M)

Europaparlamentariker

Artikeltaggar

DebatterDemokratiEmmanuel MacronEUEuropaparlamentetExtremismOrdförandeskapet i Europeiska unionens rådPolitikPolitiska system och ideologierSamhälleSigneratTomas Tobé