”Salt gubbe” kritisk - varför sopsaltas inte fler cykelbanor?

Insändare
PUBLICERAD:
Gång- och cykelvägen sopsaltas till Södra Råtorp, men inte vidare till Skåre.
Foto: Privat
Varför sopsaltas inte fler gång- och cykelbanor i Karlstad? Sopsaltning är ju en helt överlägsen metod.

I Södra Råtorp till exempel avslutas sopsaltningen precis vid infarten där det sedan finns ytterligare sex kilometer gång-och cykelbana till Skåre där det i stället ofta är en moddig sörja.

Slöseri med god teknik är att inte nyttja den!

Salt gubbe

***

SVAR DIREKT: Utvalda stråk för sopsaltning uppmäter tre mil

Karlstad har som målsättning att vara en av Sveriges bästa cykelkommuner. I jämförelser placerar sig vår kommun högt när det gäller satsningar på ökat cyklande och att göra cykling säkrare och mer attraktivt. Karlstad strävar liksom många andra städer efter att utöka andelen resor med cykel under vintertid. Kampanjer som uppmanar karlstadsborna att cykla till jobbet och vara vintercyklister bidrar till att uppnå målet. År 2014 infördes sopsaltning på prov och då valdes prioriterade pendlarstråk för cyklister ut, syftet var att höja standarden på vinterväghållningen och att uppmuntra vintercyklande.

Sopsaltning har vuxit fram som en alternativ vinterväghållningsmetod och fått stort genomslag på senare år. Metoden innebär att en sopvals röjer bort snön och halkan motverkas i huvudsak med saltlösning, men kan också motverkas med torrsalt eller befuktat salt. Snön sopsaltas bort redan när snön är två centimeter djup. Sopsaltstråken sträcker sig i olika riktningar med Karlstads centrum som utgångspunkt. Totalt uppmäter de utvalda stråken för sopsaltning i dagsläget ungefär tre mil.

Under årens lopp har dragningen av de prioriterade gång- och cykelvägar som sopsaltas i Karlstad förändrats något. Anpassningar har tvingats fram med hänsyn till framkomlighet, bärighet, uppnådd effekt med mera. För tillfället finns tre sopsaltstråk. I det ursprungliga sopsalttråket så var gång- och cykelbanan till Skåre inkluderad, men vi har dessvärre varit tvungna att ta bort sträckan eftersom det är för smalt samt att närheten till älven medförde återkommande problem med återfrysning.

Adam Pettersson

gatuingenjör Karlstads kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.