Digitalisera inte barndomen

Skola & utbildning
PUBLICERAD:
Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att barn under två år inte ska exponeras för någon skärmtid alls.
Foto: Christine Olsson
Det går snabbt med den digitala utvecklingen och användningen av skärmar kryper ner i åldrarna.

Samtidigt rekommenderar Världshälsoorganisationen WHO att barn under två år inte ska exponeras för någon skärmtid alls och att i åldrarna mellan två och fyra år ska den vara begränsad till maximalt en timme per dag. Handen på hjärtat är det nog många föräldrar som låter sina barn spendera mer tid än så framför en TV eller en padda per dag. Och då har de inte räknat in tiden i förskolan.

Läroplanen för förskolan säger att utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Ett krångligt sätt att säga att skärmtid är en del av läroplanen.

Att detta oroar forskare borde oroa föräldrarna. I en debattartikel (SvD 12/11) skriver två forskare att ökad skärmtid i förskolan strider mot den samlade forskningen om barns hälsa. Små barn behöver lära sig sociala interaktioner. De ska leka och röra på sig. Det är en mycket viktig period där den motoriska utvecklingen måste vara i fas med hjärnans utveckling. Redan i sjuårsåldern har hjärnan passerat in i en annan utvecklingsfas varnar forskarna.

Kritiken riktar sig främst mot förskolan eftersom den tiden i ett barns utveckling är såpass viktig. I förlängningen bör även skärmtiden längre upp i åldrarna skärskådas. Det har framhållits att digitaliseringen av skolan är positiv för att utjämna sociala skillnader och tillåta även de barn från mindre gynnsamma sociala förhållanden att vara med i utvecklingen.

Nu är en farhåga snarare att skärmen hindrar inlärningen vilket då indirekt gynnar de barn med föräldrar som kan kompensera hemma. Det kan exempelvis vara svårt att orientera sig i ett digitalt läromedel för den som inte klarar av strukturer. Då kan boken underlätta inlärningen, genom att skapa avgränsning och tydlighet. Dessutom är risken stor att böcker kommer att saknas i vardagen för de barn som inte exponeras för dem i skolan.

Forskningen visar vidare att det finns fog att vara försiktig med att låta digitaliseringen ta för mycket plats även i grundskolan. I en rapport från 2019 (IFAU 2019:29) noterar forskarna negativa effekter hos eleverna till föräldrar med lägre utbildning, på de skolor som satsat på en dator per elev. Resultaten i matematik försämras och det blir mindre sannolikt att eleven påbörjar ett studieförberedande program på gymnasiet. Digitaliseringen är inte den gyllene vägen mot goda skolresultat som Skolverket hoppats på.

Det behövs ett omtag av läroplanen. Digitalisering och skärmar har inte någon plats på förskolan där lek, motorik och social inlärning bör stå i fokus. Det är heller inte något självändamål i grundskolan där grundläggande kunskaper och inlärning borde ligga till grund för utvecklingen.

Även föräldrar har ett stort ansvar att inte digitalisera sina ungars barndom, det är en unik tid. Lägg ned telefonen och stäng av TV:n. Läs en bok eller lek med barnet.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.