Pinsamt förutsägbar biskop

Politik
PUBLICERAD:
Svenska kyrkans politiska utspel är pinsamt förutsägbara.
Foto: Johan Nilsson/TT
Tidöavtalet strider mot kristen idétradition. Det menar biskopen i Växjö, Fredrik Modéus, i en uppmärksammad debattartikel (Expressen 27/10). Modéus kritiserar partierna bakom avtalet M, KD, L men framför allt SD.

Vad biskopen specifikt reagerar mot är förstås den skärpta invandringspolitiken i Tidöavtalet. Och här finns rum för en kristen kritik. Det är kristet att ta emot och hjälpa den som flyr. Ingen kan på den punkten tveka om budskapet i Nya testamentet.

Men frågan är varför Modéus väljer att agera mot den politiska makten just nu? Socialdemokraterna brukar hålla fram att det var de som redan 2016 lade om den svenska migrationspolitiken. Varför reagerade inte biskopen då?

Och om kyrkans mål för svensk politik är fri invandring och fri tillgång till de svenska välfärdssystemen – varför då bara kritisera M, L, KD och SD? Socialdemokraterna och Centerpartiet står ju också för en reglerad invandringspolitik med kvoter för hur många flyktingar de är beredda att ta in, och begränsande regler för till exempel anhöriginvandring. Varför höjer biskopen rösten och letar fram bibelorden först när det är en borgerlig regering som har ansvaret?

Har det något att göra med att Svenska kyrkan blivit en politiskt styrd organisation där de två dominerande partierna heter Socialdemokraterna och Centerpartiet? Om man inte är väl sedd på deras partikanslier blir det svårt att göra högre karriär inom kyrkan. Och även biskopar har visat sig ovilliga att bita den hand som föder dem.

Hösten 2021 beslutade kyrkomötet att Svenska kyrkan skulle utreda om Israel var en apartheidstat. Att beskriva just Israel så är ett vedertaget antisemitiskt grepp för att skada legitimiteten för den judiska statsbildningen. Beslutet vållade sorg och ilska hos judiska organisationer.

Svenska kyrkans biskopar borde förstås ha skrikit i högan sky när deras kyrka var på väg för att utnyttjas i ett sådant sammanhang. Men med ett undantag –Sören Dalevi i Karlstad – var biskoparna tysta. Kan det ha spelat in att motionen tagits fram av två socialdemokrater och en centerpartist? Hade det varit lika tyst från biskoparna om ett antisemitiskt förslag hade lagts av till exempel en sverigedemokrat?

Svenska kyrkans biskopar är pinsamt förutsägbara i sina politiska utspel. De går dessutom alltid i samma ideologiska riktning. Vad vinner en biskop egentligen på att kritisera en budget från en politisk majoritet med drygt halva folket i ryggen? Finns det utsikter att få partierna att ompröva sin politik, eller att locka nya medlemmar och få fler att känna sig hemma i Svenska kyrkan?

Knappast. De politiska utspelen handlar om att positionera sig själv och få ryggdunk och fördelar i karriären i den politiska åsiktsgemenskap till vilken somliga vill göra om Svenska kyrkan.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.