Carina Ohlsson: Ny på jobbet i Europaparlamentet

Politik
PUBLICERAD:
Efter 24 år i riksdagen och en hel massa år i kommunalpolitiken vid Vänerns sydliga kust, Lidköping, bytte jag från ett demokratiskt forum till ett annat, skriver Carina Ohlsson.
Foto: Philippe-Buissin/EP

Direkt från Europaparlamentet

Därför är vårt internationella åtagande så viktigt och jag är därför väldigt nöjd att kunna få jobba med utrikesfrågor som en del av mina ansvarsområden, skriver Carina Ohlsson.

Ny på jobbet fast ändå inte. Så skulle man kunna karaktärisera mig och mitt senaste tillägg i CV:n. Sedan en dryg månad är jag Europaparlamentariker för Socialdemokraterna och har bytt resorna till Stockholm till pendlande till Bryssel och Strasbourg. Jag må vara ny i Europaparlamentet men jag är inte någon gröngöling i politiken.

Efter 24 år i riksdagen och en hel massa år i kommunalpolitiken vid Vänerns sydliga kust, Lidköping, bytte jag från ett demokratiskt forum till ett annat. Allting är förstås nytt men min politik och mitt engagemang är ingalunda förändrat. Jag brinner lika mycket nu som tidigare för jämställdhet mellan kvinnor och män, den sociala demokratin och arbetstagares rättigheter, och självfallet allas lika värde och ett jämlikt samhällsbygge.

Mer än halva tiden har gått av innevarande mandatperiod i EU-maskineriet och jag ska inte sticka under stolen med att det är en brant uppförsbacke att vandra, för att kunna göra någon form av avtryck på EU-nivå. Men jag är inte den som ger mig.

I Europaparlamentet har jag anförtrotts flera olika ansvarsområden. Jag kommer att fortsätta mitt engagemang i jämställdhetsfrågorna. Jag har fått en ordinarie plats i jämställdhetsutskottet, något jag är väldigt nöjd med. Jag kommer att jobba med sysselsättningspolitik i EU, som påverkar livet för runt 440 miljoner medborgare. Goda arbetsvillkor med arbetstagaren i fokus och en jämställd arbetsmarknad är mina prioriteringar i det arbetet.

Pandemin är inte heller över, inte helt och hållet, varför jag är glad att ha fått ta plats i det särskilda Covid-utskottet. Vi måste ta vara på våra erfarenheter och se till att använda det som gjordes bra men samtidigt utvärdera och åtgärda de misstag som begåtts.

Inget land kan klara sig på egen hand. Vi är alla hopbundna på olika sätt. Därför är vårt internationella åtagande så viktigt och jag är därför väldigt nöjd att kunna få jobba med utrikesfrågor som en del av mina ansvarsområden. Migrationsfrågan har varit stor och det finns inget som tyder på att den blir mindre. Vi måste göra allt vi kan för att ta hand om migrationsströmmarna på bästa sätt. Vi måste arbeta för en mer human migrationspolitik. Det viktiga är att vi finner ett bra och hållbart sätt att hjälpa de människor som behöver vår hjälp. Jag har inte facit men jag har en idé om hur jag skulle vilja jobba framåt. Låt oss diskutera.

I alla dessa områden finns det för mig en stor, gemensam nämnare - jämställdheten. Jag var ordförande 8 år för S-kvinnor, alltså Socialdemokraternas kvinnoförbund. Jag ser det som enormt viktigt att alltid ha på sig jämställdhetsglasögonen. Drygt 20 år in på 2000-talet kan vi inte annat än skaka på huvudet åt att vi inte är helt jämställda ännu. Det är ju skandal. Vi kan så mycket bättre.

Jag har ungefär ett och ett halvt år kvar innan nästa EU-val. Nu behöver det bli full fart. Tyvärr har nuvarande utrikesminister avskaffat Margot Wallströms feministiska utrikespolitik. Men det finns ju inget som hindrar att vi övriga jobbar vidare i samma anda.

Carina Ohlsson (S)

Europaparlamentariker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.