Hoppa till huvudinnehållet

Elsparkcyklarna i Karlstad måste regleras bättre

Publicerad:
Delad mobilitet och elsparkcyklar kommer att vara en naturlig del av den framtida stadsbilden i världens städer. Men problemen som har uppstått till följd av överetableringen av företag måste hanteras, skriver August Svedenstedt och Dan Nerén. Foto: Johan Nilsson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Endast de som bäst lever upp till kraven, ges en licens och tillåts verka i kommunen under kontraktsperioden, skriver August Svedenstedt och Dan Nerén.

Elsparkcyklar och andra delade mobilitetslösningar kommer att vara en viktig pusselbit för att skapa mer hållbara och attraktiva städer. Men det finns flera utmaningar som måste hanteras. Politikerna i Karlstad bör ställa hårda krav på vilka företag som ska tillåtas verka i kommunen via upphandling.

Användningen av delade elsparkcyklar har ökat de senaste åren, i Sverige genomfördes förra året 26 miljoner resor. På kort tid har elsparkcyklar blivit en vanlig del i gatubilden. Under förra året gjordes 100 000 resor enbart med Tier i Karlstad.

Elsparkcyklarna uppskattas av många som vill ha ett hållbart, smart och effektivt sätt att ta sig fram i staden i kombination med kollektivtrafiken. Men den snabba ökningen av antalet aktörer har samtidigt medfört flera utmaningar, bland annat i form av elsparkcyklar som parkeras fel eller som används ovarsamt.

Så skriver du en debattartikel

Ett sätt att hantera problemen vore att Karlstads kommun genomför en så kallad koncessionsupphandling, vilket i korthet innebär att man, utan kostnad för kommunen, ställer upp en rad krav som operatörerna måste efterleva för att få verka i staden.

Det kan till exempel handla om att elsparkcyklar inte får ligga slängda, om schysta arbetsvillkor, strikta hållbarhetskrav, nära samarbete med kollektivtrafiken och ökad trafiksäkerhet. Kraven kan utformas efter varje stads särskilda behov. Sedan är det upp till operatörerna att lösa uppgiften. Och endast de som bäst lever upp till kraven, ges en licens och tillåts verka i kommunen under kontraktsperioden.

Över 100 europeiska städer har redan upphandlat delade elsparkcyklar och fler står på tur, bland andra Madrid, London, Paris och Rom. I Oslo, och i de flesta andra storstäder i Norge, avslutades nyligen upphandlingar, medan svenska städer släpar efter.

Delad mobilitet och elsparkcyklar kommer att vara en naturlig del av den framtida stadsbilden i världens städer. Men problemen som har uppstått till följd av överetableringen av företag måste hanteras. Vi ser fram emot att ha en bra dialog med politikerna i Karlstad för att hitta gemensamma lösningar.

Det finns många goda exempel på hur man framgångsrikt har hanterat problemen på andra håll, som vi kan titta på och lära oss av. Vi hoppas att politikerna gör det, och fattar de beslut som behövs för att gynna en hållbar och trafiksäker samhällsutveckling, där olika transportslag kompletterar varandra, och som främjar innovation i linje med den gröna omställningen.

August Svedenstedt

Sverige-Danmarkchef, Tier Mobility

Dan Nerén

Policychef Norden, Tier Mobility

Artikeltaggar

DebattElsparkcykelHållbarhetInnovationKarlstadKarlstads kommunKollektivtrafikLondonNäringslivParisTrafikUpphandling