Vad händer inom psykiatrin på Centralsjukhuset i Karlstad?

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Ny ändamålsriktig tvångsvårdslagstiftning skulle vara viktigt för stora patientgrupper och samhället, tycker insändarskribenten.
Foto: Tommy Andersson
Jag känner sedan länge till att vissa enskilda läkare, kanske också rutin hos hel psykiatrisk enhet i Sverige, medvetet avstår att skriva in patient för tvångsvård trots tydliga behov av vård. Orsak till detta är enligt läkare jag fått uppgifter ifrån utformningen av vår tvångsvårdslagstiftning.

Läkaren ser indikationer på att patientens, som inte vid vårdsökan uppfyller krav för tvångsvård, tillstånd inom kort kan komma att förvärras, förvärras så att tvångsvård måste användas. Så kallad konvertering från frivilligvård till tvångsvård ställer ytterligare rigida krav, utöver normalkrav för tvångsvård, på patientens tillstånd. Patienters tillstånd uppfyller mycket sällan dessa lagkrav för konvertering vilket medför att patient som egentligen behöver tvångsvård kan lämna psykiatriska enheten på egen begäran.

Polisens beskrivning av hur samma personer flera gånger transporteras till akutvård inom en kort tidsperiod, likaså beskrivningarna av våldsamma patienter, tycker jag antyder att patienter medvetet utsätts för försenad vårdinsats. Patienter kan bli frustrerade och reagera med rädsla och aggression då de inte känner sig hjälpta. I psykosens gränsland blir sällan handlingarna rationella.

Jag uppmanar verksamhetchefen för CSK psykiatri samt ytterst, ansvariga politiker, att undersöka varje enskild läkares samt hela klinikens läkarkollektivs förhållningssätt. Av de läkare som berättat för mig är majoriteten verksamma i andra regioner.

Lagstiftningsförslag som skulle kunnat ge patienter lite säkrare omhändertagande fanns 2012 men till och med detta lilla förkastades av de flesta remissinstanserna. Ny ändamålsriktig lagstiftning med helst ytterligare förändring skulle vara viktigt för stora patientgrupper och samhället.

Leif Mellqvist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.