Replik: I socialtjänsten jobbar superhjältar utan skyddshjälm

Arbete
PUBLICERAD:
Vi har många jobb att erbjuda. Dessutom är möjlighet till karriär och vidareutbildning viktigt om en yrkeskarriär ska bli livslång, skriver Per-Inge Lidén.
Foto: Håkan Strandman
Vi behöver jobba vidare och utveckla arbetet med att skapa goda arbetsmiljöer där medarbetare får den stöttning de behöver – enskilt eller i grupp, skriver Per-Inge Lidén.

Svar till Jenny Belenos och David Freundt (NWT 27/10).

Jenny Belenos och David Freundt skriver i NWT att medarbetare i socialtjänsten har världens viktigaste jobb och att vi behöver en trygg och stabil socialtjänst med tillräckliga ekonomiska medel för att få medarbetare i framtiden.

Jag delar er åsikt. Efter åtta år som politiskt ansvarig för socialtjänsten i Karlstad har jag fått en allt djupare respekt för det kunnande och det engagemang som finns hos de medarbetare som utgör samhällets yttersta skyddsnät och tålmodigt arbetar med barn, tonåringar och vuxna som far illa eller saknar resurser av olika slag.

För att säkerställa en bra arbetsmiljö och rimliga villkor för medarbetarna behöver vi fortsätta den konstruktiva dialog vi har sedan länge med de olika fackliga företrädare som representerar våra medarbetare. Vi har länge arbetat med att försöka lyfta lönenivåerna stegvis och få till löner som är rimliga. Här finns mer att göra framöver.

Att få arbeta i team är viktigt i utsatta positioner och även att kunna arbeta tillsammans med en erfaren ärendehandledare. Här försöker vi utveckla verksamheten så ingen ska behöva arbeta ensam.

Den psykosociala arbetsmiljön är oerhört viktig för medarbetare som jobbar i utsatta och svåra situationer. Vi behöver jobba vidare och utveckla arbetet med att skapa goda arbetsmiljöer där medarbetare får den stöttning de behöver – enskilt eller i grupp.

Bra arbetsmiljöer och lokaler är också något vi jobbat hårt med. En av våra avdelningar har för något år sedan flyttat in i nya och ändamålsenliga lokaler och för andra är vi i färd med att utöka och bygga nytt. Men det här är något vi alltid behöver jobba med.

Utbildningen av nya socionomer vid Karlstads universitet är grundläggande för vår rekrytering. Vi behöver finnas med och ge bra praktikplatser och utveckla dialogen med universitetet så att vi får socionomer som är väl rustade för framtidens utmaningar i arbetslivet. Kanske behöver man öka antalet utbildningsplatser. Vi har många jobb att erbjuda. Dessutom är möjlighet till karriär och vidareutbildning viktigt om en yrkeskarriär ska bli livslång. Vi kan behöva hitta nya vägar för utbildningar mitt i livet – kanske tillsammans med universitetet.

Att arbeta med människor i utsatta situationer är svårt men viktigt. Det kräver medarbetare som är väl rustade. Tack för att ni lyfter viktiga frågeställningar. Vi vill fortsätta dialogen med er som företrädare för medarbetarna.

Per-Inge Lidén (MP)

Ordförande, arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.