Replik: Karlstads universitet faller väl ut

Skola & utbildning
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Vi vill därför påpeka att dåvarande Högskolan i Karlstad var det enda av de då aktuella lärosätena vars ansökan om att bli universitet godkändes av Högskoleverket, som fann att såväl grundutbildning och forskning höll god vetenskaplig kvalitet, skriver Margareta Friman.
Foto: Joachim Lagercrantz
Sedan ett antal år bedriver Karlstads universitet ett systematiskt kvalitetsarbete både vad gäller utbildning och forskning, skriver Margareta Friman.

Svar till Kajsa Dovstad och Nora Karlsson (NWT 26/10).

Att inget annat universitet i Sverige placerar sig sämre än Karlstads universitet stämmer inte, eftersom alla svenska universitet inte deltar i Times Higher Educations ranking. Där deltar sammanlagt nästan 1 800 universitet över världen, som når upp till en viss nivå.

Tretton av dessa är svenska och Karlstads universitet placerar sig ungefär i mitten av rankingen, strax bakom Umeå universitet. Mot bakgrund av att det finns fler än 20 000 lärosäten världen över så är det snarare så att samtliga svenska lärosäten på Times Higher Educations ranking faller väl ut vid en internationell jämförelse.

Som framgår av Timbros debattartikel finns flera internationella rankingar och att jämföra placeringarna i dessa blir som att jämföra äpplen och päron eftersom de mäter på olika sätt. Storleken på universiteten, vilken inriktning de har på sin forskning samt omfattningen på hur forskningen publicerats och citerats har också betydelse.

Rankingsystemen är heller inte enda sättet att mäta kvaliteten på universitetets utbildning och forskning. Sedan ett antal år bedriver Karlstads universitet ett systematiskt kvalitetsarbete både vad gäller utbildning och forskning. I detta arbete tar vi hjälp av studenter, samverkanspartners och kollegor inom sektorn på nationell och internationell nivå.

De som granskar oss kommer med rekommendationer om hur vår verksamhet kan utvecklas och vi har system för hur rekommendationerna tas omhand. Dessa granskningar grundar sig i europeiska riktlinjer för hur högre utbildning och forskning ska granskas. Sedan starten har drygt 20 granskningar gjorts av utbildningar vid Karlstads universitet.

Vidare görs årligen kontinuerlig uppföljning av forskningsverksamheten för att identifiera framgångar såväl som avvikelser från planerade målsättningar och aktiviteter. Under hösten 2021 påbörjades också arbetet med utvärdering av forskarutbildning. Kvaliteten på Karlstads universitet granskas också regelbundet av Universitetskanslerämbetet, UKÄ.

Timbros företrädare, liksom den rapport som debattartikeln bygger på, gör ett stort nummer av att flera av de senaste decenniernas utnämningar till universitet varit politiskt styrda. Vi vill därför påpeka att dåvarande Högskolan i Karlstad var det enda av de då aktuella lärosätena vars ansökan om att bli universitet godkändes av Högskoleverket, som fann att såväl grundutbildning och forskning höll god vetenskaplig kvalitet. Därutöver uppfyllde högskolan ett antal andra kvalitetskrav som ställts upp. Det blir därför direkt felaktigt att påstå att Karlstads universitet tillkommit genom politiska initiativ.

Margareta Friman

Vikarierande rektor och ordförande i kvalitetsrådet vid Karlstads universitet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.