Hoppa till huvudinnehållet

Det ovetenskapliga återkallandet av körkort kan nu oåterkalleligen vara över

Publicerad:
Det handlar om cirka tusen körkort om året som återkallas på felaktiga grunder, nästan hundra i månaden, skriver Krister Inde.
Det handlar om cirka tusen körkort om året som återkallas på felaktiga grunder, nästan hundra i månaden, skriver Krister Inde. Foto: Erik Simander/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

En nackdel till är att personer undviker ögonsjukvården för att slippa bli anmälda till Transportstyrelsen, vilket i sig kan göra synen sämre och trafiken osäkrare, skriver Krister Inde.

Nu pågår två olika utvecklingsprocesser för att minska orättvisorna i dagens trafiksäkerhetsarbete i Sverige. Dels arbetar Transportstyrelsen med att förändra föreskrifterna när det gäller synkrav för körkort, dels har VTI ett regeringsuppdrag att utreda och utveckla förarprov för att komplettera den medicinska utredningen vid beslut om körkortsåterkallelse vid synfältsbortfall vid diabetes, glaukom och stroke.

Sedan 2010 har dagens föreskrifter från Transportstyrelsen gällt och kritiserats hårt från vetenskapen, andra EU-länder, patientorganisationerna och framför allt de som drabbats av att bli av med sitt körkort, sitt arbete och sitt oberoende.

Körkort återkallas i dag enbart efter ett datoriserat statiskt synfältstest på en ögonklinik. Testerna är utvecklade för att följa sjukdomsförändringar, och handläggarna vid Transportstyrelsen, som inte kan särskilt mycket om ögon och syn, har efter obligatorisk anmälan från ögonläkare räknat missade punkter på en synfältskarta och med utgångspunkt från sin egen föreskrift 2010:125 återkallat körkortet. Ansökan om undantag beviljas väldigt sällan och på oklara grunder.

Så skriver du en debattartikel

Vetenskapen anger att minst 70 procent av dessa körkort är felaktigt återkallade, om synfältet är mindre än en kvadrant av synfältet. En missad punkt hit eller dit är mindre värd än körvana, arbetsminne och avsökningsförmåga. Det handlar om cirka tusen körkort om året som återkallas på felaktiga grunder, nästan hundra i månaden! Sedan förordningen infördes 2010 har följaktligen fler än 10 000 personer blivit av med sitt körkort med den här metoden. Det är en minst sagt anmärkningsvärd myndighetsutövning.

Ett patientstyrt projekt i Kalmar med landets mest kompetenta personer inom trafik och syn redovisade sina resultat Chans till dispens för riksdagens trafikutskott och i september 2021 gav regeringen VTI i uppdrag att utreda om även Sverige, som i jämförbara länder inom EU, skulle komplettera synutredningen med förarprov på väg eller i simulator. Samtidigt arbetar nu Transportstyrelsen om sina föreskrifter så att de förhoppningsvis svarar upp mot juridiken i VTI:s (Statens väg- och trafikforskningsinstitut) förslag som nu i oktober lämnas in till regeringen.

En vetenskaplig VTI-studie visar nu också att de som blir av med körkort på så lösa boliner som i dag blir mycket avoga mot myndigheter överhuvudtaget, och man anger det som ett demokratiproblem. En nackdel till är att personer undviker ögonsjukvården för att slippa bli anmälda till Transportstyrelsen, vilket i sig kan göra synen sämre och trafiken osäkrare. Självklart ska de som ser för dåligt och inte klarar avancerade förarprov inte köra bil.

Men vi som företräder patienter med diabetesförändringar efter laserbehandling, strokepatienter och personer med glaukom, vi ser fram mot att de här båda projekten samordnas och att vi får en organisation som skapar rättvisa och ett hållbart system där inte körkort dras in obefogat. Dagens system gör att man bland annat kan behöva sluta sitt jobb, få minskat sitt oberoende och får försämrad livskvalitet. Det måste vi hjälpas åt att ändra på.

Krister Inde

Synpedagog, Karlstad

Projektledare för "Chans Till Dispens" i samarbete med

Glaukomförbundet

Diabetesförbundet

Stroke Riksförbundet

Artikeltaggar

DebattDiabetesEUKalmarKarlstadKörkortRiksdagenStrokeSynskadorTrafikTransportstyrelsenVTI