KBAB är inte attraktivt - det var bättre förr

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
KBAB levererar inte en godtagbar service, skriver insändarskribenten.
Foto: Privat
När Mats Enmark var vd för Karlstads Bostadsbolag för sju-åtta år sedan var KBAB en attraktiv hyresvärd. Efter att Carin Skarman tog över som vd har utvecklingen gått i helt fel riktning med ett minimum av sophämtningar, smutsiga trapphus och en utemiljö med innergårdar som förr städades varje dag, men som inte en städas veckovis längre.

Nuvarande vd vet hur man levererar övervinster till Karlstads kommun. Ständiga uppsägningar av vaktmästare och bovärdar ger naturligtvis klirr i kassan och en klapp på axeln av kommunens politiker, men inte imponerar det på Horsensgatans hyresgäster som fått se området förslummas. KBAB levererar inte en godtagbar service.

Hyresgäst

***

SVAR DIREKT: Våra gårdar städas kontinuerligt

Tråkigt att höra om din upplevelse av din boendemiljö. KBAB har cirka 7 700 lägenheter runt om i hela Karlstad och våra bovärdar är närvarande i alla våra områden varje dag för att skapa trivsamma och trygga bostadsområden. Vi är stolta över våra områden och våra gårdar som ofta är gröna och inbjudande. Våra gårdar städas kontinuerligt men i några av våra områden har vi utmaningar med nedskräpning vid våra sopgårdar. Det är något som vi jobbar med hela tiden. Till exempel har vi nyligen investerat i sopmoloker på Rud, där 60 procent av behållaren är under jord vilket bland annat sparar utrymme och minimerar lukt.

Något vi också utvecklar just nu är vårt arbete med att skapa ännu bättre förutsättningar för boendedialog. Det innebär att vi på ett tydligare och mer strukturerar sätt vill skapa samtal med våra hyresgäster för att få in synpunkter och önskemål för att öka trivseln och tryggheten ytterligare i våra områden. Nästa år kommer en hyresgästenkät där vi samlar in synpunkter från alla våra hyresgäster, vilket är ett bra underlag för oss i kommande boendedialoger.

Petra Höyhtyä

Fastighetschef KBAB

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.