Hopplöst att lämna på förskolan på grund av parkeringskaos

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Som det är idag parkerar vi föräldrar tyvärr lite varstans, inklusive på parkeringen för handikappade, för att kunna lämna på förskolan, skriver insändarskribenten.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Vi har barn på förskolan Lotsen i Karlstad, där det gissningsvis går 70-80 barn. Utanför finns tre parkeringsplatser, där det är fritt att stå fram till 07.00, vilket nyttjas av boende. Efter 07.00 gäller 15 minuters parkering, det vill säga kunna hämta och lämna på förskolan. Det finns även två platser för handikappade.

Problemet med de tre platserna är att boende står där, trots att klockan passerat 07.00. Anledningen är förstås att de vet att parkeringsvakterna sällan börjar vid den tiden. Det är således fritt fram att stå kvar, och det är nästan alltid samma bilar som står där.

Min uppmaning till kommunen är att endera införa avgift dygnet runt på dessa platser för att stävja "tjuvutnyttjandet", alternativt att måla upp några platser till 30 meter längre fram, där det idag finns en outnyttjad del av gatan.

Som det är idag parkerar vi föräldrar tyvärr lite varstans, inklusive på parkeringen för handikappade, för att kunna lämna på förskolan. Slutligen vill jag be kommunen ha några parkeringsvakter som alltid börjar tidigt, kanske runt 06.30, för att åka och kontrollera särskilt kända platser där det parkeras olämpligt runt om i stan. Parkeringsvakterna vet vart dessa finns.

Förälder

***

SVAR DIREKT: Vi gör extra insatser vid behov

Signaturen ”Förälder” skriver i en insändare att det är svårt att lämna på förskolan Lotsen på grund av parkeringsproblem. Vi förstår att det blir problem att stanna till för lämning på förskolan när parkerade fordon inte har flyttats före klockan 07.00. Våra parkeringsvakter arbetar dagtid och helg, men vid behov utökar vi övervakningstiderna. Trafikservice följer sin prioritetsordning gällande bevakning i hela Karlstads kommun. När vi får synpunkter från medborgare gör vi även extra insatser vid behov, vilket också har gjorts vid Lotsens förskola. Som insändarskribenten nämner i insändaren leder problemet till att vissa parkerar fel när alla platser är upptagna. Vi vill förtydliga att det inte är tillåtet att parkera på plats reserverad för rörelsehindrade utan tillstånd. Lastplats är inte tillåtet att använda om man inte lastar något tungt eller skrymmande. Avgiftsbeläggning ser vi inte som lösning på det här problemet, men vi tar med oss frågan och ser om det är möjligt att utöka med fler parkeringsplatser. Vi ser även över övervakningstiderna för parkeringsvakterna i det här området. Tack för dina synpunkter.

Lena Vesterlund

Enhetschef på kundenheten Karlstads kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

REKOMMENDERAT FÖR DIG