Hoppa till huvudinnehållet

Dra tillbaka utnämningen av Karlstads universitet

Publicerad:
Inget annat universitet i Sverige placerar sig sämre. Karlstads universitet borde aldrig ha fått universitetsstatus och borde åter bli en högskola, skriver Kajsa Dovstad och Nora Karlsson.
Inget annat universitet i Sverige placerar sig sämre. Karlstads universitet borde aldrig ha fått universitetsstatus och borde åter bli en högskola, skriver Kajsa Dovstad och Nora Karlsson. Foto: Peter Bäcker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

År 1999 fick Karlstads universitet sin titel. Gemensamt för dessa är att de redan innan utnämningarna kritiserades för undermålig utbildningskvalitet, skriver Kajsa Dovstad och Nora Karlsson.

Vi har i en rapport granskat Sveriges universitet utifrån de tre mest prestigefulla internationella rankningarna av högre utbildning. I sammanställningen placerar sig Karlstads universitet lågt, på plats 901. Inget annat universitet i Sverige placerar sig sämre. Karlstads universitet borde aldrig ha fått universitetsstatus och borde åter bli en högskola.

Universiteten spelar en viktig roll som utvecklare, förmedlare och förvaltare av kunskap. Kunskap är grunden för att enskilda människor ska kunna göra klassresor och ges möjligheten att forma sina liv oavsett socioekonomisk bakgrund. Kunskapen genererar därtill välstånd och innovation i samhället som kommer alla till gagn.

Men i Sverige har Socialdemokraterna urholkat den kvalitetsstämpel som universitet står för. Socialdemokratiskt ledda regeringar har sedan 1999 utsett sex högskolor till universitet. År 1999 fick Karlstads universitet sin titel. Gemensamt för dessa är att de redan innan utnämningarna kritiserades för undermålig utbildningskvalitet. Ytterligare en gemensam nämnare är att samtliga vid tiden för uppgraderingar låg i socialdemokratiskt styrda kommuner.

Så skriver du en debattartikel

Högskolor och universitet har olika syften, och borde ha det i ännu högre utsträckning. Universitetens roll borde vara att ha ett brett utbildningsuppdrag med forskning i världsklass, medan högskolor både ska kunna specialisera sig och på ett annat sätt ha tydligare förankring till lokalsamhället.

Istället för att satsa på att bli ännu bättre på det man är bra på har högskolor, likt Karlstads, breddat sin verksamhet i strävan efter universitetsstatus. Men högskolan har haft bristfälliga resurser och kompetenser för att åstadkomma den akademiska kvalitet studenter har rätt att förvänta sig av ett universitet.

Glädjeutnämningarna är ett svek mot studenterna eftersom de ger intryck av att utbildningen är något annat än vad den faktiskt är. Genom sitt agerande har Socialdemokraterna devalverat universitetsstatusen på lärosäten och urvattnat högskolornas roll i det högre lärandet. Det är också ett svek mot samhället, eftersom det är slöseri med resurser.

Sverige behöver färre universitet och fler som håller måttet. Vi föreslår därför att en oberoende kommission tillsätts för att granska Sveriges befintliga universitet utifrån kvaliteten på forskningen och utbildningen för att avgöra vilka som bör ha kvar titeln. Utifrån internationella rankingar lär Sveriges nyare universitet, inklusive Karlstads, inte hålla måttet. Det vore en bra start att skala ner mängden universitet för att i nästa steg fokusera på ytterligare reformer.

Socialdemokraterna har genom sina glädjeutnämningar berövat studenter på den kvalitativa utbildning de förväntar sig när de börjar på ett universitet. Kvaliteten på universiteten måste höjas. Socialdemokraternas glädjeutnämningar behöver tas tillbaka.

Kajsa Dovstad

Välfärdsansvarig, Timbro

Nora Karlsson

Rapportförfattare, Timbro

Artikeltaggar

DebattForskningHögskolorKarlstads universitetSkola och utbildningSocialdemokraternaStudenterSverigeTimbroUniversitetUtbildning