Hoppa till huvudinnehållet

Stopp för Vänersjöfarten även vid bygge i ny sträckning

Publicerad:
Reporter Per Claesson
Per Claesson
per.claesson@mariestadstidningen.se
Bild från ett tidigare år när ett fartyg gick på grund i Göta älv i Trollhättan.
Bild från ett tidigare år när ett fartyg gick på grund i Göta älv i Trollhättan. Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT

Det förväntas bli stopp för trafiken genom Göta älv även vid ett slussbygge i den nya föreslagna södra sträckningen.

Men det handlar om stopp under ett antal veckor i sträck, inte under ett antal år som vid ett bygge i den befintliga kanalen, enligt Trafikverkets projektledare Mikael Rintala.

Slussarna i Trollhätte kanal är gamla och behöver bytas ut. I ett samråd som genomförts har man tittat på två alternativ för att bygga slussar i nya sträckningar genom Trollhättan.

Eftersom motståndet från bland annat Trollhättans stad är kraftigt mot att bygga i dessa två föreslagna sträckningar lät Trafikverket utreda alternativet att bygga i den befintliga kanalen tidigare i år. Denna utredning har nyligen presenterats och Trafikverket har också meddelat att det blir ett nytt samråd nästa år för att komma fram till en lösning kring hur man ska bygga nya slussar i Trollhättan.

Samråd

Tidigare i höst presenterades samrådsredogörelsen för samrådet där de två alternativen i ny sträckning genomlystes. Det finns ett alternativ syd och ett alternativ nord.

Bland de som svarar finns Trollhättans stad som förklarar att man inte tänker lämna positivt planbesked för något av de två alternativen. Detta på grund av ett bygges stora konsekvenser på natur-, kultur- och rekreationsvärden samt turism i området.

Kommuner om stopp

Gullspångs kommun har tillsammans med Karlstads, Lidköpings, Kristinehamns, Säffle och Åmåls kommun under samrådet uttryckt att man förordar det norra alternativet. Det södra alternativet, som är en sträckning som ligger nära dagens slussar, innebär att sjötrafiken i större utsträckning behöver stängas av under byggtiden jämfört med det norra alternativet.

Enligt kommunerna skulle det få stora konsekvenser om Vänersjöfarten står stilla under längre perioder. Det framhålls att det finns industrier runt Vänern som helt eller delvis är beroende av Vänersjöfarten och inte kan transportera sitt gods på annat sätt.

Kommunerna menar också att vissa företag som idag nyttjar sjöfarten vid en stängning skulle lägga om sina transporter och att det långtifrån är säkert att de skulle komma tillbaka när de nya slussarna är färdiga.

Samrådet gällde två byggalternativ i ny sträckning, men argumentationen från kommunerna liknar den som förts kring att bygga i befintlig sträckning, vilket väntas medföra ett flerårigt stopp.

Kommunerna har också framhållit att besöksnäringen skulle drabbas hårt om Göta älv stängs som farled under en längre tid.

Stora konsekvenser

Vänersamarbetet, samverkansorganisationen för Vänerns 13 kommuner, uttrycker i samrådet att det skulle ge mycket stora negativa konsekvenser om farleden skulle stängas av under flera år.

Vänerhamn har flera hamnar runtom Vänern.
Vänerhamn har flera hamnar runtom Vänern. Foto: Per Claesson

Vänerhamn, som driver hamnar på flera orter runt Vänern, befarar att handelssjöfarten inte överlever ett längre stopp vid ett bygge av de nya slussarna. Därför menar Vänerhamn att det södra alternativet "kan uppfattas som ett direkt hot mot Vänersjöfarten", enligt samrådsredogörelsen.

Veckor

Att bygga i den nya södra sträckningen skulle innebära en del stopp i sjötrafiken under byggtiden, då denna sträckning går nära dagens slussar.

Men enligt Trafikverkets projektledare för slussbygget, Mikael Rintala, skulle avstängningarna vid ett bygge i det södra alternativet inte alls vara lika omfattande som vid ett bygge i befintlig sträckning. Det handlar i alternativ syd om avstängningar under perioder om ett antal veckor snarare än om ett antal år som det väntas bli vid ett bygge i befintlig sträckning.

– Det är sådant som får planeras in på samma sätt som man gör i dagsläget med avstängningar för underhåll, säger Mikael Rintala.

Dagens slussar har stängts av under treveckorsperioder för underhåll vissa år, bland annat skedde det förra hösten.

Zinkgruvan Mining

Flera företag som använder Vänern och Trollhätte kanal för sina transporter har också lämnat synpunkter i samrådet.

Zinkgruvan Mining AB yttrar sig främst om alternativet att bygga om slussarna i befintlig sträckning, trots att det inte är ett egentligt alternativ i samrådet. Ett stopp i trafiken under flera år skulle få betydande konsekvenser för företaget, framhåller man.

Zinkgruvan, som skeppar koncentrat från brytningen via Otterbäckens hamn och Göta älv ut till smältverk i Europa, är en stor arbetsgivare med 450 anställda. Zinkgruvan är enligt företaget den enskilt största aktören för sjöfart på Vänern. Man skickar mer än 200 000 ton metallkoncentrat på fler än 50 fartyg årligen från Otterbäcken.

Metallkoncentrat från Zinkgruvan i Otterbäckens hamn.
Metallkoncentrat från Zinkgruvan i Otterbäckens hamn. Foto: Per Claesson

Ett långvarigt stopp skulle enligt företagets yttrande innebära en risk för produktionsstopp eller förtida nedstängning av verksamheten. Vid ett längre stopp skulle Zinkgruvan behöva hitta en ny hamn med rätt miljötillstånd. Om en ny lösning för transporter från gruvan skulle kunna ordnas är det inte säkert att Trollhätte kanal är lika attraktivt när slussbygget väl är klart, enligt Zinkgruvan.

Torkcylindrar

Ett annat av företagen som yttrat sig är Valmet AB, som i Karlstad för pappersindustrin tillverkar torkcylindrar som väger uppemot 210 ton och inte kan fraktas på annat sätt än via Vänersjöfart. En längre avstängning i sjötrafiken skulle vara helt förödande för huvuddelen av verksamheten, som sysselsätter runt 1200-1300 personer, enligt yttrandet.

Även Göta kanalbolaget har yttrat sig i samrådet. Bolaget anser bland annat att det är av stor vikt att eventuella längre stopp i farleden planeras så att de inte sker under säsongen då Göta kanal är öppen, vilket är årligen från maj till september.

Fastighetsägare med olika syn

Ett stort antal enskilda som kan beröras av byggena i Trollhättan har också yttrat sig under samrådet. Bland annat har 32 fastighetsägare förordat att bygga i befintlig sträckning, 44 fastighetsägare har uttryckt att de föredrar alternativ syd och 106 fastighetsägare har förordat det norra alternativet. 17 fastighetsägare ansåg att inget av alternativen skulle realiseras.

Artikeltaggar

FartygGullspångs kommunGöta älvKarlstadKristinehamnLidköpingOtterbäckenSjöfartSäffleTrafikTrafikverketTrollhättanVänerhamnVänernVänersamarbetetZinkgruvanÅmåls kommun

Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.