Karlstads universitet förtjänar bottenbetyg – viftar bort kritik

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Så jo, Karlstads universitet - ni är sämst, och det bara är så. Gör om, gör rätt. Sluta bortförklara, sluta jämföra, sluta ge dåliga ursäkter, sopa bort hierarkin ni har bland lärarna, skriver insändarskribenten.
Foto: Tommy Andersson
Jag läste artikeln om att Karlstads universitet rankas som sämst i Sverige (NWT 18/10). Från Karlstads universitets sida ges en massa dåliga bortförklaringar. De skyller på storleken på skolan, att de är nyare och Gud vet allt.

De tar inte in de faktiska signalerna att det är någonting som är fel. Som student på Karlstads universitet kan jag säga att sedan min första dag för 3,5 år sedan, har jag sagt att det här är den absolut värsta skolan, som hävdar sig bidra till vuxenutbildning, någon skulle kunna göra misstaget att sätta sin fot på. Hade jag haft möjlighet, hade jag bytt universitet för länge sen.

Både under och efter varje kurs som ges ber skolan om en kursutvärdering, med kritik och kommentarer, åsikter och förbättringsförslag om kursens upplägg och innehåll, men de lyssnar aldrig. Jag vet inte hur många gånger jag har gett detaljerade kursutvärderingar ovanpå att jag pratat med lärare både fysiskt och via mejl, gått till programansvarig, gått till dekanen för programmet, men aldrig fått mer än dåliga ursäkter till svar, "okej", "jaha", eller inget svar alls (!) och sen kalla handen. Jag är fullt medveten om att skolan ser mig som besvärlig, men när de själva ber om feedback är det väl för att de vill ha den av en anledning? Det minsta man kan begära då är att de lyssnar.

Så jo, Karlstads universitet - ni är sämst, och det bara är så. Gör om, gör rätt. Sluta bortförklara, sluta jämföra, sluta ge dåliga ursäkter, sopa bort hierarkin ni har bland lärarna. Universitetsutbildning, högsta nivån av utbildning, ska vara toppkvalitet. Karlstads universitet är bottenkvalitet. Finns ingen ursäkt för det.

Grundskolelärarstudent

***

SVAR DIREKT: Studenterna har möjlighet att påverka utbildningarna

Tråkigt att du känner att du inte blir lyssnad på. Alla studenter får möjlighet att framföra sina erfarenheter och synpunkter i enkäter efter att kurser avslutats. Samtliga studenters svar sammanställs sedan och fungerar som ett underlag för analys av kurserna. Dessa analyser ligger sedan till grund för utveckling av kommande kurser. Frågorna i kursvärderingen fokuserar på kursens lärandemål, den tid den enskilda individen har lagt ned på kursen samt upplevelser av bemötandet från lärare och övrig personal. Resultaten från analyserna redovisas sedan på respektive kurssida.

Utöver kursvärderingarna har studenterna möjlighet att påverka utbildningarna via studentrepresentanter i programråden. Som student kan du också alltid vända dig till studentombudet vid Studentkåren.

Lärarutbildningarna vid Karlstads universitet har också granskats och utvärderats av Universitetskanslerämbetet, UKÄ. När till exempel grundlärarutbildningen för årskurserna 4-6 granskades 2019 bedömde myndigheten att den håller hög kvalitet för både ämneskunskaper och aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. I samband med den granskningen bedömde UKÄ också att kvalitetssystemet vid Karlstads universitet håller hög kvalitet, bland annat på grund av ovan nämnda kursvärderingar.

Det finns enligt de senaste uppgifterna cirka 25 000 universitet i världen. Rankingen du hänvisar till, World university rankings, listar bara lärosäten som når upp till en viss nivå och i den aktuella rankingen för 2023 var det 1 799 stycken. Karlstad hamnar ungefär i mitten av dessa, vilket skulle kunna uttryckas som att Karlstads universitet är bättre än 96 procent av alla världens universitet. Oavsett hur vi placerar oss i rankinglistor är vi måna om att studenter återkopplar och tycker till om sina studier, till exempel i ovan nämnda forum.

Jessica Eriksson

dekan vid lärarutbildningen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.