Hoppa till huvudinnehållet

Kontoren behövs fortfarande

Publicerad:
Den fysiska arbetsplatsen höjer även viljan hos anställda att leverera bra resultat för företagets räkning, skriver Peter Hellgren och Christoffer Nilsson.
Den fysiska arbetsplatsen höjer även viljan hos anställda att leverera bra resultat för företagets räkning, skriver Peter Hellgren och Christoffer Nilsson. Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Kontoret har förvandlats från en plats av fyrkantigt arbete till en miljö där kreativitet får ta plats, skriver Peter Hellgren och Christoffer Nilsson.

Många företag och chefer har efter pandemin flaggat för svårigheten att få anställda tillbaka till den fysiska arbetsplatsen. Efter år av distansarbete har många svårt att se anledningen till varför vi ska återgå till kontoret.

För visst har hemmaarbete sina fördelar. I jobbhälsoindex senaste rapport för 2022, som bygger på en undersökning av arbetande svenskar i åldrarna 20-65 år, påvisas flera positiva effekter av hemmaarbete. Det handlar dels om att man kan se en direkt korrelation mellan färre sjukdagar och en minskad arbetsrelaterad stress hos personer som arbetar från hemmet i jämförelse med när samma personer tvingats till en fysisk arbetsplats. Resultat som även får stöd i liknande undersökningar från andra länder. Till följd av detta har frågan om kontoren har spelat ut sin roll börjat florerat både i media och inom näringslivsbranschen. Svaret är enkelt – nej.

Trots fördelar har både internationell och svensk forskning återkommande gånger påvisat risker med att ta bort den fysiska arbetsplatsen. Det handlar främst om att det lätt kan uppstå utanförskap och ensamhet när anställda inte får chansen att mötas. Men även från en företagssynpunkt är den fysiska arbetsplatsen viktig.

Så skriver du en debattartikel

I en nederländsk avhandling från 2022 genomförd av Gwendolyn Blonk på Delft University of Technology lyfts hur en fysisk arbetsplats gör anställda mindre benägna att lämna bolaget till följd av att man känner en tillhörighet. Den fysiska arbetsplatsen höjer även viljan hos anställda att leverera bra resultat för företagets räkning.

Med det sagt betyder det inte att vi bör gå tillbaka till hur det alltid har varit, utan det finns mycket att vinna på, både ur företags- och medarbetarsynpunkt, att vi studerar hur vi utformar kontoret.

Kontorets primära funktion är inte längre en plats dit medarbetarna måste gå till för att genomföra sitt arbete men det kan vara en destination som medarbetare och kunder vill besöka. En destination som utgår från våra mänskliga behov av att skapa, umgås, koppla av och fokusera.

Bakom väggarna till det gamla posthuset i Karlstad har just det skapats. I uppbyggnaden av it-bolaget Consids kontor som nu huserar i byggnaden fick mötesplats vara ledord istället för arbetsplats vilket resulterade i en miljö som känns som hemma. Kontoret har förvandlats från en plats av fyrkantigt arbete till en miljö där kreativitet får ta plats.

Det nytänkande konceptet kring vad ett kontor är har resulterat i flera positiva utfall och uppmärksammas inte minst genom att kontoret i Karlstad är nominerat till tävlingen Sverige Snyggaste Kontor 2022. Medarbetarundersökningar visar att anställda vill gå till kontoret, vilket har varit positivt både för den enskilda individens utveckling och samt företagets.

Fysiska möten mellan medarbetare har bidragit till att kompetensutvecklingen stärkts och snabbats på. Genom att regelbundet träffas har även avståndet mellan ledning och medarbetare minimerats vilket har lagt grunden för en företagsanda med ett öppet diskussionsklimat och kontoret i sig har bidragit till en mer hållbar verksamhet.

Vi behöver fortsatt en fysisk plats att mötas på i jobbet, men det ligger på företagen att se till att denna plats utvecklas i takt med att nya behov och möjligheter skapas. Att medarbetare inte vill gå tillbaka till kontoret borde vara en väckarklocka att något behöver förändras och enda sättet att göra det är att lyssna på medarbetarna och se till behoven som finns.

Det är dags att släppa den förlegade bilden av att ett kontor enbart är en arbetsplats som ska användas för att riva av dagens måsten. Låt istället arbetsplats bli till en mötesplats.

Peter Hellgren

Vd på Consid

Christoffer Nilsson

Kontorsansvarig på Consid Karlstad

Artikeltaggar

ArbeteArbetsmiljöArbetsplatserConsidDebattFöretagandeITKarlstadStockholmStressSverige