Vattenkraften är viktig - men hotar vår biologiska mångfald

Insändare
PUBLICERAD:
Utbyggnaden av vattenkraft i Sverige har påverkat både växter och djur som är beroende av forsar och fall så att de har försvunnit idag, samt har den biologiska mångfalden i vattnet och floddalarna minskat kraftigt, skriver insändarskribenten.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Den svenska miljöpolitiken präglas ofta av debatten mellan vindkraft och kärnkraft, att vi antingen ska satsa på det ena eller det andra. Samtidigt som vi oftast aldrig hör att en politiker eller aktivist talar om vattenkraften och den extrema påverkan den har på Sveriges biologiska mångfald.

Varför är det så? Är det att vi är alldeles för bekväma i det eller är det att vi inte vågar ifrågasätta den? För att om vi ifrågasätter all modern kraft så har vi ju ingen kraft kvar, eller hur?

Utbyggnaden av vattenkraft i Sverige har påverkat både växter och djur som är beroende av forsar och fall så att de har försvunnit idag, samt har den biologiska mångfalden i vattnet och floddalarna minskat kraftigt. Många fiskar dras även in i turbinerna och dödas. Det är också ett fåtal svenska vattenkraftverk idag som har fungerande vandringsvägar för fisk, vilket gör att resterande vattenkraft är ett vandringshinder för fiskar. Tidigare fanns runt 100 unika laxpopulationer med ”egna” älvar, idag finns endast ett fåtal vilda laxstammar kvar. Det är en extrem minskning och detta påverkar inte bara laxarna utan också andra vandringsfiskar och ålar men även stormusslorna.

Det finns sju inhemska arter av stormusslor i Sverige. Det betyder att det finns sju arter av stormussla som kommit till Sverige på naturlig väg, som alltså inte är främmande till Sverige och dess natur. Dem gräver ner sig på botten och filtrerar vattnet som flyter förbi. De kan filtrera cirka 40 liter vatten per timme, vilket gör att de är en viktig del för att hålla vattenkvaliteten bra i Sverige. Dock består många bestånd i Sverige bara av vuxna musslor eftersom de inte kunnat föröka sig på runt 100 år.

Det är nämligen så att många stormusselarters larver behöver under cirka ett års tid sitta fast ungefär som parasiter på gälarna på vandrande fiskar innan de släpper taget och gräver ner sig. Eftersom vandrande fiskar minskat på grund av vandringshinder och exploateringen av våra vattendrag har också deras chans till reproduktion minskat.

Nu får vi ju inte glömma det att det finns cirka 2 000 vattenkraftverk i Sverige och att vattenkraft står för 35-45 procent av Sveriges totala elproduktion (den exakta procenten varierar beroende på om det är våtår eller torrår). Vare sig det är våtår eller torrår så är vattenkraft den energikälla som bidrar mest procentandel el, dessutom är den förnybar. Allt detta gör att vi är både mycket positiva till den och mycket beroende av att den finns.

Behöver vi dock alla? Drygt 250 av de stora kraftverken i de stora älvarna står för 98 procent av vattenkraftproduktionen och runt 1 700 mindre kraftverk står enbart för 0,7 procent av elproduktionen, det är en betydligt mindre andel energi som produceras per kraftverk och ändå är det fortfarande lika mycket av ett vandringshinder.

Så för att det finns många bra fördelar kan vi då slippa tänka på nackdelarna? Ska vi fortsätta ignorera den negativa påverkan på den biologiska mångfalden bara för att vi är bekväma med det? Ska vi inte ifrågasätta den för att det inte är det politikerna och media pratar om?

Nej, vi måste prata om den och vi måste våga ifrågasätta den även om det är Sveriges säkraste kort för hållbar elproduktion. Vi måste börja se det att miljöpolitik har inte bara med klimatförändringarna att göra utan de har med det vi kan göra direkt för naturen. Så vad ska vi göra då? En bra början är att börja prata om det, så fler folk kan lära sig om både de positiva och negativa sidorna av svensk elproduktion och så kanske en dag så når det fram till våra kära politiker i den svenska riksdagen. Glöm nu inte att även om denna text var starkt fokuserad på de negativa aspekterna av vattenkraft så finns det mycket positivt med den också.

V.W.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

REKOMMENDERAT FÖR DIG