Hoppa till huvudinnehållet

Hur hanterar fattiga Grums mångdubblade elräkningar?

Publicerad:
”Det hade varit smakfullt om det styrande partiet i Grums agerat transparent om kostnadsbomben på ingång till kommunen”, skriver insändarskribenten.
”Det hade varit smakfullt om det styrande partiet i Grums agerat transparent om kostnadsbomben på ingång till kommunen”, skriver insändarskribenten. Foto: Peter Bäcker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Länets media meddelade i veckan att Grums med flera värmländska kommuners billiga fasta elavtal gått ut. Grums kommun blir tills vidare sittande med mångdubblade elräkningar.

Att avtalet gick ut i juni har varit känt länge och att nästa skulle bli mycket dyrt för en av Sveriges fattigaste kommuner måste ha varit känt av Socialdemokraterna i kommunledningen sedan senast i våras. Energikrisen har också som konsekvens att allt som kommunen köper in blir dyrare, varor och tjänster, allt underhåll, alla investeringar. Även detta måste tidigt ha stått klart för S. Hur hanterar S i Grums denna allvarliga ekonomiska fråga? Inte ett ord nämnts om saken i kommunens folder ”Vårt Grums” som skickats ut två gånger under valåret. Inte heller har energikrisens effekter på ekonomin nämnts i kommunens sociala medier under valrörelsen. Har Socialdemokraterna, som haft egen majoritet i kommunen, lagt locket på i frågan? Det är en befogad fråga man ställer sig när man bläddrar i den valfolder som S i Grums skickade ut till hushållen innan valet. Den innehöll ett femtiotal vaga och mindre vaga vallöften som alla kostar betydande belopp – astronomiska belopp när S i foldern fantiserar om ny sporthall och badhus. Det hade varit smakfullt om det styrande partiet i Grums agerat transparent om kostnadsbomben på ingång till kommunen, men då hade S förstås heller inte kunnat producera en oseriös valfolder med enormt valfläsk avsedd att säkra valsegern. Det kan nämligen vara svårt att vinna val på kommande troliga skattehöjningar och neddragningar. Som kommuninvånare i Grums lägger jag detta agerande på minnet till nästa val.

Ingemund

***

SVAR DIREKT: Vi har plan för framtida kostnadsökningar

I april reviderades budgetunderlaget då vi såg att det skulle bli kostnadsökningar i samband med ändring i elavtalet. De senaste åren har vi prioriterat investeringar i solceller och andra energireducerande åtgärder och inför kommande budget flyttat energireducerande investeringar så att de görs tidigare än planerat.

En viktig del i vårt arbete är att skapa en trygghet hos våra invånare och inte onödig oro. Vi har kommunicerat ut att alla medverkar till energireduceringar i våra verksamheter, för att möjliggöra att vi fortsatt kan bedriva våra kärnverksamheter samt idrotts- och föreningsliv, eftersom vi vet vilket mervärde det ger för våra kommuninvånare. Vi ser att vår förbrukning minskat med de åtgärder vi gjort i verksamheterna. Vi har plan för framtida kostnadsökningar.

Angående de ekonomiska förutsättningarna, har de stadigt förbättrats. Vi har höjt våra lån något då vi byggde en ny skola med solceller på Södra skolan. Den bekostades till stor del, precis som våra övriga investeringar, med egna medel. Den del vi behövde låna till fick vi ett så kallat grönt lån till lägre ränta som beviljas hållbara investeringar. Vi betalar av på våra skulder och minskar dem. I år har vi haft möjlighet att lägga in 10 miljoner kronor ytterligare för att minska räntekostnader. Vi ökar soliditeten och har de senaste åren haft positiva resultat och årets resultat ser nu ut att landa på hela 3,7 procent av skatter och generella statsbidrag. Förra året kunde blivit högre men vi valde att satsa på att göra åtgärder för att förebygga framtida kostnader samt satsa lite extra till exempel på vår personal och barnen i förskolan.

Insatser för barn i kommunen ligger högt. Där tittar vi på andra arbetssätt för att minska kostnader men framför allt för att kommunens barn ska få bra insatser och må bra.

I vårt handlingsprogram vill vi verka för ett badhus med mera. Det betyder inte att vi sagt att vi ska bygga ett nytt badhus men vi ska jobba för att skapa möjlighet att göra det när ekonomin tillåter. En hel del som vi har med är saker som vi vill utreda och skapa förutsättningar för men det visar också vad vi kommer att prioritera i framtiden och vad som är viktigt för Socialdemokraterna i Grums.

Malin Hagström (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Artikeltaggar

ElpriserGrumsGrums kommunInsändareSocialdemokraterna