Hoppa till huvudinnehållet

Tre förslag riksdagsledamöterna kan driva för att möta hälsoutmaningar

Publicerad:
Forskning bör vara en integrerad del av vården där kunniga, engagerade patienter ses som en betydelsefull tillgång, skriver Anna Nilsson Vindefjärd med flera.
Forskning bör vara en integrerad del av vården där kunniga, engagerade patienter ses som en betydelsefull tillgång, skriver Anna Nilsson Vindefjärd med flera. Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Sverige står inför stora hälsoutmaningar men det finns konkreta förslag till lösningar. Vi uppmanar riksdagsledamöterna från Värmland att snarast gå vidare med tre förslag som ökar hälsa och välstånd i Sverige, skriver Anna Nilsson Vindefjärd med flera.

Inför valet var sjukvården väljarnas viktigaste fråga. Samtidigt utgör vården en stor kostnad och står inför utmaningar som ojämlik vård, köer och vårdskador.

Valresultatet visar att vi kan få en minoritetsregering. Men, politiska åtgärder för att möta utmaningarna är för viktiga för att hindras av politisk oenighet. Före valet genomförde vi två enkäter om politikernas ambitioner för medicinsk forskning och vård. Utifrån resultatet finns förslag som länets riksdagsledamöter kan driva i samförstånd med politiker från andra partier. Tre exempel:

Så skriver du en debattartikel

1) Öka de statliga investeringarna i medicinsk forskning. För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och för att Sverige ska behålla och utveckla kompetens behöver medicinsk forskning bli en högre nationell prioritet. Det är därför allvarligt att de statliga investeringarna minskar i förhållande till BNP. Givet att alla länets riksdagskandidater uppgett att det är viktigt att Sverige är en världsledande medicinsk forskningsnation, och 6 av 7 partier som besvarat enkäten vill prioritera medicinsk forskning i statsbudgeten, bör det gå att i närtid ta ett blocköverskridande beslut om en långsiktig ökning.

2) Satsa på forskning inom hälso- och sjukvård. Forskning bör vara en integrerad del av vården där kunniga, engagerade patienter ses som en betydelsefull tillgång. Ett första steg är att ge precisionshälsa en långsiktig, icke projektbaserad statlig finansiering och att etablera finansieringsmodeller för förebyggande hälsoarbete inom hälso- och sjukvården. Alla partier står bakom förslagen.

3) Möjliggör delning av hälsodata. Tillgång till hälsodata är en grundläggande och avgörande förutsättning för att förebygga, diagnostisera och behandla. Det behövs en nationell handlingsplan för integritetssäker lagring, insamling, delning och användning av hälso- och vårddata, samt långsiktiga resurser för utförandet av planen. 72 procent av länets riksdagskandidater och alla partier vill prioritera åtgärder som gör det möjligt att integritetssäkert dela hälsodata.

Politiska åtgärder för att möta hälsoutmaningar är för viktiga för att hindras av politisk oenighet. Vi uppmanar länets riksdagsledamöter att arbeta för förslag som det finns bred enighet kring. Det skulle främja befolkningens hälsa och landets välstånd.

Anna Nilsson Vindefjärd

Generalsekreterare, Forska Sverige

Ole Petter Ottersen

Rektor, Karolinska Institutet

Malin Parkler

Vd, Pfizer Sverige

Tobias Alfvén

Docent och barnläkare, ordförande, Svenska Läkaresällskapet

Thomas Magnusson

Ordförande, Diabetes Sverige

Artikeltaggar

DatasäkerhetDebattFolkhälsaForskningIntegritetInvesteringarRegeringenSjukvårdStatsbudgetenSverigeVärmlandsbänken