Fem råd till en ny borgerlig regering

Publicerad:
Tillspetsat är det viktigare för dem att bekänna sig till en politiskt korrekt värdegrund än att se till att verksamheten faktiskt fungerar och levererar, skriver Daniel Claesson. Foto: Privat

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Avskaffa alla myndigheter som primärt håller på med ideologisk eller politisk verksamhet, skriver Daniel Claesson.

Valet är över och fastän alla röster inte är räknade ser det ut att bli regeringsskifte. En borgerlig regering, efter åtta år av rödgrönt styre. Under valkampanjen har det utkristalliserats ett antal områden där de blågula partierna varit eniga om förändringar. Det handlar främst om kriminaliteten, energipolitiken och de stora problemen kring segregation och jobb. Det kommer vara viktiga områden att ta tag i.

Det finns dock ytterligare en sak som kommer vara helt nödvändig att ta tag i för en ny regering. Det handlar om en kultur som utvecklats på senare år i Sverige, främst inom våra myndigheter och i offentlig verksamhet, men i inte obetydlig grad även i näringslivet.

Kulturen består av ett synsätt och ett agerande där verksamhetens kärnuppdrag får stå tillbaka till förmån för prat, samverkan och symboliska åtgärder. Tillspetsat är det viktigare för dem att bekänna sig till en politiskt korrekt värdegrund än att se till att verksamheten faktiskt fungerar och levererar.

Så skriver du en debattartikel

För att utföra detta arbete finns det numera en stor grupp människor med titlar som kommunikatörer, projektansvariga, strateger, samordnare och koordinatorer, eller på högre nivåer policyansvariga, CSR- och hållbarhetschefer. De är inflytelserika, kommunikativa och har ofta stora plattformar som påverkar omgivningen. De har nästan bildat en egen klass - personer som pratar om politiska frågor, men som inte är politiker.

Det här semi-politiska arbetet blir med tiden även som ett självspelande piano. Organisationens uppdrag motiveras med dess viktiga värderingsarbete. Detta väcker uppskattning på politisk nivå, vilket leder till nya anslag, projekt och uppdrag.

Följden blir det vi så ofta hör idag: Företrädare som uttalar åsikter, ståndpunkter och kommunicerar värderingar, medan kärnuppdragen inte håller måttet. Såväl inom högskolan som i sjukvården, båda samhällsbärande uppdrag, har antalet anställda i administrativa funktioner ökat kraftigt på senare år. I en tid av digitalisering är det orimligt att den administrativa bördan ökat så mycket. I stället handlar det om dessa nya roller som tillkommit.

Får vi inte bukt med denna kultur är risken stor att den nya regeringen bara blir en parentes. Alla dessa människor har nämligen ett egenintresse av att denna kultur får fortsätta som hittills. Det är inte alltför långsökt att befara att många kommer försöka sabotera en förändring. Lyckas de blir resultat att regeringen framstår som svag och oförmögen att styra landet.

Att se denna problematik och säkra att ett viktigt reformarbete verkligen får genomslag kommer att bli en av de viktigaste uppgifterna för en ny borgerlig regering.

Här kommer därför fem konkreta råd:

1. Tydliggör i regleringsbrev och andra slags styrdokument att myndigheter inte ska driva politiska frågor.

2. Stärk tjänstemannaansvaret. Så kallad aktivism är oacceptabel och bör alltid klassas som tjänstefel.

3. Avskaffa alla myndigheter som primärt håller på med ideologisk eller politisk verksamhet. Jämställdhetsmyndigheten, Diskrimineringsombudsmannen, Myndigheten för Kulturanalys, Kulturrådet och liknande.

4. Stryp alla verksamhetsbidrag från myndigheter. Det bara styr mot ”ansökningskompetens” och till att tjusiga dokument blir viktigare än konkreta resultat.

5. Skärp resultatuppföljningen inom alla myndigheter. Utvärderingarna ska vara styrande för anslag och framtida verksamhetsinriktning.

Daniel Claesson

Public affairs-rådgivare och liberal debattör

Artikeltaggar

ByråkratiDebattDOHållbarhetJämställdhetsmyndighetenKulturrådetMyndigheten för kulturanalysSverigeVal 2022

Läs vidare