Hoppa till huvudinnehållet

Det behövs en långsiktig strategi för samhällsbygget

Publicerad:
Möjliggör ökat byggande på platser där människor vill bo och leva, förtydliga förbudet mot kommunala särkrav och öka flexibiliteten i detaljplanerna, skriver Carin Hansdotter och Tanja Rasmusson.
Möjliggör ökat byggande på platser där människor vill bo och leva, förtydliga förbudet mot kommunala särkrav och öka flexibiliteten i detaljplanerna, skriver Carin Hansdotter och Tanja Rasmusson. Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vallöften som fler bostäder och en utbyggd järnväg är helt beroende av tydliga regler, en trygg råvaruförsörjning och att fler kan göra jobbet. Det skriver Carin Hansdotter och Tanja Rasmusson.

Det är dyrt att bygga. Nio av tio byggföretag uppger att man påverkas av prisökningar på varor eller tjänster som är nödvändiga för verksamheten. Samtidigt lyste företagandets villkor i stort sett med sin frånvaro i valrörelsen. Därför behövs en näringspolitik som på ett vassare sätt än i dag väger olika samhällsintressen mot varandra.

● Tydliga regler

Nya siffror från Statistiska Centralbyrån visar att antalet påbörjade lägenheter i Värmland ökade från 284 första halvåret 2021 till 1 118 under motsvarande period under 2022. Det är en positiv ökning på nästan 300 procent som är unik jämfört med flera andra regioner i landet. Men behovet av ännu fler bostäder är fortfarande stort.

Låt oss inte förlora momentum! När våra medlemsföretag skapar jobb, bostäder och förutsättningarna för resor däremellan gör vi det inom ramarna politiken sätter. Det ställer krav på regelverk som kännetecknas av tydlighet, enkelhet och beslutsamhet.

Så skriver du en debattartikel

Möjliggör ökat byggande på platser där människor vill bo och leva, förtydliga förbudet mot kommunala särkrav och öka flexibiliteten i detaljplanerna. Fler bostäder inom samma detaljplan förbättrar effektiviteten och skapar möjlighet att bygga mer på relativt kort tid.

Så ges även bättre förutsättningar för en högre och jämnare byggtakt i den sämre ekonomiska konjunktur som nu ser ut att vänta.

● Trygg råvaruförsörjning

Bygg- och anläggningsbranschen verkar inte i ett vakuum. Tvärtom är vi en del av det industriella kretslopp där varje del är beroende av varandra. Våra medlemsföretag gynnas av globaliseringen – och av tryggheten som en nationell råvarutillgång skapar.

En genomtänkt industristrategi baseras inte på tillfälliga lagändringar och politiska brandkårsutryckningar. Miljölagstiftningen behöver omformas så att långsiktig industriell utveckling underlättas. Sverige ska ha fortsatt stränga miljökrav – men handläggningstiderna måste bli kortare och förutsägbarheten i tillämpningen öka.

Cementkrisen är inte över. Det finns stora osäkerheter efter att Cementas tillstånd för kalkbrytning i Slite på Gotland löper ut vid årsskiftet. Armerad betong är Sveriges i särklass mest använda byggmaterial. Att helt ersätta betong med andra material är inte möjligt – och en ersättning med andra material kan bara ske på en liten del av den totala användningen.

● Fler som gör jobbet

Inflationen och kostnadsökningarna påverkar hela samhällsekonomin. Kommande år blir det än viktigare att stat, kommuner och myndigheter genomför investeringar som motverkar arbetslöshet och stimulerar ekonomin. Men vi behöver bli fler som gör jobbet!

En majoritet av Byggföretagens medlemsföretag upplever bristen på rätt utbildad arbetskraft som ett hinder för expansion. Därför behöver bygg- och anläggningsprogrammet moderniseras. Programmet måste på ett bättre sätt än i dag spegla branschens utveckling och innovationer – för att lättare kunna leda till jobb eller vidare studier.

Bygg- och anläggningsbranschen är bryggan till framtiden. Varje år bidrar vi med nästan 40 miljarder kronor i skatteintäkter till vård, skola och omsorg. Men partipolitiska vallöften som fler bostäder och en utbyggd järnväg är helt beroende av tydliga regler, en trygg råvaruförsörjning och att fler kan göra jobbet.

Nu krävs en långsiktig näringspolitisk strategi för att fortsätta utveckla samhällsbygget!

Tanja Rasmusson

Näringspolitisk chef, Byggföretagen

Carin Hansdotter

Bransch- och föreningsansvarig Värmland, Byggföretagen

Artikeltaggar

ByggbranschenByggföretagenCarin Hansdotter CementCementaDebattFlerbostadshusSCBSlite