Är Riksbanken verklighetsfrånvända?

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten är missnöjd med höjningen av styrräntan. På bilden syns riksbankschefen Stefan Ingves.
Foto: Tim Aro/TT
Riksbanken har beslutat att höja styrräntan med katastrofala en procentenhet. Detta i en tid av nöd med hänvisning till omvärldsläget och att Sverige ändå har relativt god ekonomi. Ett mer elitistiskt storstadsperspektiv får man leta efter. Storstädernas bostadsbubbla är inte ett allmängiltigt fenomen, utan står i kontrast till att företags- och bolånekunder finns i hela landet.

Sveriges nya regering bör omgående ta itu med att sänka moms och skatter på energi samt tvinga energibolagen genom lagstiftning att sälja elen till den svenska marknaden först innan någon export till högre priser kan ske. Någon måtta måste det finnas på svenska staten och energibolagens girighet. När priserna sänks på energi, då kommer inflationen att minska drastiskt. Då kan Riksbanken återfå förståndet och sänka styrräntan, innan de bidrar till att sänka hela Sverige till en ekonomisk kris lika djup som Marianergraven. Framkallande av umbäranden så svåra att vi hotas av allvarliga samhälleliga konsekvenser såsom utbredd arbetslöshet, ökad fattigdom, våld och kriminalitet. Ytterligare segregation, mänskligt lidande och helt enkelt en genomgripande samhällsomstörtning till nackdel för vårt demokratiska Sverige.

Tänk om!

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.